Klimaatgrens in VS verschuift naar oosten

Nieuws

Klimaatgrens in VS verschuift naar oosten

Klimaatgrens in VS verschuift naar oosten
Klimaatgrens in VS verschuift naar oosten

IPS

17 april 2018

De historische klimaatgrens tussen het droge westen en vochtige oosten van de Verenigde Staten is ongeveer 225 kilometer opgeschoven naar het oosten, stellen wetenschappers van de Columbia University in de VS. Ze wijzen de klimaatverandering aan als belangrijkste oorzaak.

(CC BY-NC-ND 2.0)

Boeren zullen moeten overstappen van mais op tarwe of een ander gewas dat beter tegen droogte kan.

(CC BY-NC-ND 2.0)​

De scheidingslijn tussen het droge en vochtige deel van de VS werd in 1878 door geoloog en onderzoeker John Wesley Powell vastgesteld op de honderdste meridiaan west. Die lijn loopt van het zuiden naar het noorden door de oostelijke staten van Mexico, via Texas, Oklahoma, Kansas, Nebraska, North- en South-Dakota naar de provincie Manitoba in Canada.

Op grond van data die werden verzameld vanaf de jaren 1980, constateren de onderzoekers dat de lijn nu dichter bij de 98ste meridiaan loopt, zo’n 225 kilometer verder oostwaarts. Op grond van landschapsbeschrijvingen van Powell uit de negentiende eeuw, concluderen ze dat de droogte hoogstwaarschijnlijk verder is opgerukt naar het oosten.

In het noorden van de VS is er in de afgelopen jaren qua neerslag weinig veranderd, maar de temperatuur steeg wel. Daardoor nam de verdamping vanuit de bodem toe.

Als oorzaak voeren ze de klimaatverandering aan. In het noorden van de VS is er in de afgelopen jaren qua neerslag weinig veranderd, maar de temperatuur steeg wel. Daardoor nam de verdamping vanuit de bodem toe. Verder naar het zuiden leidden veranderende windpatronen tot minder neerslag.

Richard Seager, de hoofdauteur van de studie, zegt dat de veranderingen nog te klein en geleidelijk zijn om het landgebruik over de gehele lijn te beïnvloeden, maar verwacht dat dat in de loop van deze eeuw wel gaat gebeuren.

Rocky Mountains

De klimaatgrens heeft de historische ontwikkeling van de VS sterk beïnvloed. Het oosten van het land heeft een grotere bevolkingsdichtheid en meer infrastructuur, en de landbouw wordt er gedomineerd door mais, een plant die van vocht houdt. Ten westen van de lijn zijn minder landbouwbedrijven met een grotere oppervlakte te vinden en wordt vooral graan geteeld, dat het beter doet in een droge omgeving. De bevolkingsdichtheid is hier veel lager.

‘Tenzij boeren irrigatiesystemen gaan aanleggen en andere aanpassingen doen, zullen ze moeten overstappen van mais op tarwe of een ander gewas dat beter tegen droogte kan’

Seager denkt dat agrarische bedrijven direct ten oosten van de klimaatgrens in de toekomst steeds vaker zullen overstappen op het type landbouw dat nu vooral aan de westelijke kant voorkomt. ‘Tenzij boeren irrigatiesystemen gaan aanleggen en andere aanpassingen doen, zullen ze moeten overstappen van mais op tarwe of een ander gewas dat beter tegen droogte kan’, zegt hij.

Ook de watervoorziening in steden dichtbij de klimaatgrens zou problematisch kunnen worden.

Historisch gezien hebben drie factoren invloed op de zichtbare scheidingslijn tussen de klimaatzones in de VS: de capaciteit van de Rocky Mountains om vocht tegen te houden zodat het in het oosten blijft, Atlantische winterstormen die vocht naar het oosten en zuidoosten brengen en luchtvochtigheid die in de zomer toeneemt ten noordoosten van de Golf van Mexico.

De studie verscheen in het wetenschappelijke tijdschrift Earth Interactions.