Klimaatinspanningen komen traag op gang in Pakistan

IRIN Photos CC BY-NC-ND 2.0

 

Nu veranderende weerpatronen en extreme klimaatgebeurtenissen de norm worden, is klimaatfinanciering essentieel voor Pakistan. Het land staat in de top 10 van landen die het meest kwetsbaar zijn voor de klimaatverandering. De klimaatacties komen er echter traag op gang.

Op grond van een door de Aziatische Ontwikkelingsbank (ADB) opgesteld klimaatveranderingsprofiel heeft Pakistan een aantal aanpassingsmaatregelen doorgevoerd met eigen geld. Het land wacht echter nog steeds op internationale financiering om de inspanningen via capaciteitsopbouw en technologie op te voeren. Dat zou moeten gebeuren in het kader van het Nationale Aanpassingsplan, zegt Fatima Fasih, programmamanager Duurzame Ontwikkeling bij het Centrum voor Excellentie in Verantwoord Ondernemen (CERB).

Volgens het VN-klimaatpanel (UNFCCC) is klimaatfinanciering essentieel omdat landen grootschalige investeringen moeten doen om zich aan te passen aan de klimaatverandering. Het gaat onder meer om het terugdringen van de uitstoot van schadelijke broeikasgassen en een transitie naar een duurzame economie.

Klimaatplan

In het nationale klimaatplan dat Pakistan indiende voor het Klimaatakkoord van Parijs, staat dat het land de voor 2030 geprojecteerde uitstoot met minimaal 20 procent wil verminderen. Het wil dat doen door gebruik te maken van internationale subsidies van ongeveer 40 miljard dollar voor aanpassing en mitigatie.

De regering rekent jaarlijks op internationale fondsen ter waarde van 7 tot 14 miljard en de senaat besloot in 2017 dat een nieuwe Pakistaanse klimaatautoriteit toezicht moet houden op de besteding van het geld.

Tot nu toe werden er echter weinig stappen gezet, en er is geen concrete aanwijzing dat het Global Climate Fund, dat in het leven is geroepen om internationale fondsen toe te kennen, de vereiste middelen zal toekennen, zegt Fasih.

Uitstoot van elders

‘De gevolgen van de stijgende temperatuur zijn groot’, zegt Fasih, en sommige van die gevolgen zijn voorspelbaar. ‘Smeltende gletsjers zullen meer overstromingen veroorzaken van de rivier Indus in de komende decennia.’

Volgens het ADB-klimaatveranderingsprofiel stijgt de zeespiegel naar verwachting met ongeveer 60 centimeter voor het einde van deze eeuw. ‘Zelfs een stijging van 1,5 graad is onwenselijk’, zegt milieu-ingenieur Sidra Adil. ‘Als daar nog een halve graad bij komt, wordt de situatie nog veel ernstiger. We hebben niet genoeg wateropslagmogelijkheden en zijn hard op weg een land met waterschaarste te worden.’

‘Het is van groot belang dat we een transitie maken naar hernieuwbare energie, maar onze emissie is niet erg hoog. We hebben vooral te maken met emissie uit andere landen’

In een land waar meer dan 50 procent van de bevolking direct of indirect afhankelijk is van landbouw, kan de impact van de klimaatverandering zeer schadelijk zijn.

‘Het is van groot belang dat we een transitie maken naar hernieuwbare energie, maar onze emissie is niet erg hoog. We hebben vooral te maken met emissie uit andere landen’, zegt Adil.

Volgens de federale minister voor Klimaatverandering Zahid Hamid stoot Pakistan minder dan 1 procent van de wereldwijde broeikasgassen uit. Het land staat echter wel in de top 10 van landen die het meest kwetsbaar zijn voor de klimaatverandering. ‘Klimaat is geen regionale kwestie, het is een wereldwijde kwestie’, zegt Adil.

In de afgelopen drie jaar vlakte de wereldwijde CO2-uitstoot af, na jaren van stijging. Die afvlakking kwam vooral door de opkomst van hernieuwbare energie. In 2015 werd wereldwijd 286 miljard dollar geïnvesteerd in hernieuwbare energie, ruim zes keer meer dan in 2004. Ongeveer de helft van die investeringen ging naar projecten in ontwikkelingslanden en opkomende economieën.

Private initiatieven

In Pakistan zal een transitie naar hernieuwbare energie minstens tien jaar duren, voorspellen experts. Maar kleinschalige klimaatoplossingen kunnen nu al vruchten afwerpen. ‘We zijn nu al niet in staat 60 procent van onze bevolking van energie te voorzien via steenkool, terwijl we dat in overvloed hebben’, zegt Adil. ‘Dus is het onmogelijk om van de ene op de andere dag over te stappen op hernieuwbare energie.’ 

Om de transitie te maken zijn de juiste middelen nodig, mensen met de juiste kennis, en moet een einde komen aan kortzichtige projecten die snelle winst voor duurzaamheid stellen. ‘We hebben een ministerie van Klimaatverandering, maar dat heeft tot nu toe weinig gedaan. Het is door de huidige gekozen regering beroofd van zijn invloed en budget’, zegt Fasih.

In de private sector komen volgens hem wel initiatieven van de grond, zowel door grote bedrijven als ondernemers die werken op het gebied van klimaat. Hij noemt textiel- en landbouwbedrijven die internationale standaarden hanteren en via afvalvermindering, ethische consumptie, waterbeheer en uitstootvermindering werken aan hun milieureputatie.

Ngo’s, zoals het door Adil opgerichte Climate50, bouwen netwerken van experts op die klimaatoplossingen implementeren en bewustwording stimuleren.

Zonder jouw steun bestaat MO* niet.

Wil je dat MO* dit soort verhalen blijft brengen?
Steun ons en word proMO* voor maar €4/maand of doe een vrije gift

Word proMO* of Doe een gift