Klimaatinspanningen kunnen het leven van 300.000 Amerikanen redden

Nieuws

Klimaatinspanningen kunnen het leven van 300.000 Amerikanen redden

Klimaatinspanningen kunnen het leven van 300.000 Amerikanen redden
Klimaatinspanningen kunnen het leven van 300.000 Amerikanen redden

IPS

25 februari 2016

De inspanningen die de VS in Parijs zijn overeengekomen om het wereldwijde klimaat te redden, hebben ook belangrijke voordelen voor de economie en de volksgezondheid, blijkt uit nieuw onderzoek in “Nature”. Honderdduizenden Amerikaanse burgers kunnen gered worden van een vroegtijdige dood door long-, hart- en vaatziekten.

Jaarlijks sterven in de VS tweehonderdduizend mensen door de uitstoot van zware industrie, wegverkeer en scheepvaart. Ongeveer de helft daarvan is te wijten aan ozon en fijnstof. Maar als de VS hun CO2-uitstoot met 40 procent terugdringen, daalt ook de uitstoot van andere vervuilende stoffen, blijkt uit de studie van de Duke University en de NASA. Klimaatinspanningen leveren zo een duidelijke winst op voor de volksgezondheid.

De VS zouden op korte termijn jaarlijks 250 miljard dollar besparen.

De onderzoekers vergeleken verschillende uitstootscenario’s voor de transport- en energiesector, de twee grootste uitstoters in de VS. Daaruit bleek dat een ambitieus energiebeleid tot 175.000 overlijdens kan vermijden tegen 2030, en nog eens 22.000 overlijdens in elk jaar dat daarop volgt. Ingrepen in het transport kunnen 120.000 overlijdens vermijden tegen 2030, en nog eens 14.000 per jaar na 2030.

Die winst levert de economie veel op: de VS zouden op korte termijn jaarlijks 250 miljard dollar besparen. Als ook de effecten op lange termijn worden meegerekend, kan de winst vijf tot tien keer groter zijn dan de kosten, berekenden de onderzoekers.

Dubbele winst

‘Veel mensen zien de klimaatverandering als een toekomstig probleem, maar uit onze analyse blijkt dat het beperken van de uitstoot hier en nu al voordelen heeft voor de volksgezondheid’, zegt hoofdauteur Drew T. Shindell van de Duke University.

‘Het verbranden van fossiele brandstoffen in energiecentrales, fabrieken en voertuigen is de belangrijkste bron van broeikasgassen in de VS’, zegt Shindell. ‘Diezelfde bronnen zijn ook de belangrijkste oorzaak van vroegtijdig overlijden wereldwijd. Door de uitstoot aan te pakken, scoor je op twee fronten.’