Klimaatonderhandelaars rijden zich vast

Nieuws

Klimaatonderhandelaars rijden zich vast

Klimaatonderhandelaars rijden zich vast
Klimaatonderhandelaars rijden zich vast

Julio Godoy

15 juni 2011

De onderhandelingen over een nieuw klimaatakkoord schieten niet op. Experts maken zich zorgen dat het Kyotoprotocol volgend jaar afloopt zonder dat er nieuwe afspraken zijn. Sommige landen bereiden zich al voor op die mogelijkheid.

Sinds 6 juni zijn duizenden delegatieleden uit de hele wereld in Bonn bijeen voor een nieuwe onderhandelingssessie over wat de internationale gemeenschap kan ondernemen tegen de opwarming van de aarde. Er moet een nieuw en bindend verdrag komen om vanaf 2013 de uitstoot van broeikasgassen aan banden te leggen, en een financieel systeem om ontwikkelingslanden te helpen hun uitstoot te verminderen en zich aan te passen aan de klimaatverandering.

De onderhandelingen in Bonn, die nog tot 17 juni lopen, moeten de klimaattop van december in het Zuid-Afrikaanse Durban voorbereiden waar de discussies moeten worden afgerond en de afspraken door staats- en regeringsleiders kunnen worden bekrachtigd.

Geen akkoord over agenda

Tot hiertoe hebben de onderhandelingen in Bonn nauwelijks iets opgeleverd. De eerste dagen konden de leden van twee belangrijke werkgroepen het zelfs niet eens worden over de agenda van hun vergaderingen.

Er bestaat een “reëel risico” dat er eind 2012 een hiaat valt in de internationale regelgeving rond de uitstoot van broeikasgassen, waarschuwt Christina Figueres, het hoofd van de Kaderconventie over Klimaatverandering van de VN (UNFCCC).

Sommige experts zien dat ook zo. “Het zou verkeerd zijn alles in te zetten op de opvolging van het Kyotoprotocol”, zegt Sam Bickersteth, de directeur van Kennisnetwerk Klimaat en Ontwikkeling (CDKN). Het CDKN is een door Groot-Brittannië en Nederland gefinancierd initiatief om ontwikkelingslanden te helpen de uitdagingen van de klimaatverandering aan te gaan.

“Er is een internationaal verdrag over uitstootbeperking en de aanpassing aan de klimaatverandering nodig dat geen enkel land aan de zijlijn laat”, geeft Bickersteth toe. “Maar na de ontgoocheling van de klimaattop van Kopenhagen hebben talloze landen en hulporganisaties zich gerealiseerd dat we niet kunnen blijven wachten op dat akkoord. Ze werken al aan alternatieve oplossingen om plaatselijke de uitstoot in te perken.”

Bickersteth verwijst onder meer naar een Rwandees programma om de invoer van dure kunstmeststoffen te beperken. “We helpen Rwanda zelf natuurlijke meststoffen te produceren. Dat vermindert de afhankelijkheid van importgoederen en haalt tegelijk de uitstoot van broeikasgassen omlaag. Bij de productie en het gebruik van kunstmest komen immers aanzienlijke hoeveelheden CO2 vrij.

Fundamentele tegenstellingen

De experts die de onderhandelingen in Bonn volgen, schrijven de huidige patstelling toe aan de weigering van een aantal delegaties om een bindend regime te aanvaarden dat de uitstoot van broeikasgassen na 2012 aan banden legt. Ook over de financiële steun die de ontwikkelingslanden in staat moet stellen zich aan te passen aan de opwarming van het klimaat, bestaat nog altijd geen eensgezindheid.

Over de twee thema’s wordt al twee jaar vruchteloos onderhandeld in Bonn, de zetel van de UNFCCC, en tijdens de opeenvolgende klimaatconferenties op andere plaatsen.

Vooral de rijke landen krijgen kritiek. Volgens Ilana Solomon, een klimaatexpert van de internationale ontwikkelingsorganisatie ActionAid, weigeren de VS in Bonn bijvoorbeeld te praten over concrete manieren om het Groen Klimaatfonds te spijzen, een fonds dat arme landen moet helpen hun strijd tegen de opwarming van de aarde te financieren. Het fonds, waarvoor ook de VS bijdragen hebben beloofd, begint volgens haar op die manier op een “lege kluis” te lijken.

Wat de onderhandelingen nog moeilijker maakt, is de vaststelling dat er uitstootbeperkingen nodig zijn die verder gaan dat het Kyotoprotocol. Die afspraken hebben immers niet kunnen verhinderen dat de uitstoot van broeikasgassen in 2010 een nieuw record bereikte. Dat bleek uit een nieuw rapport van het Internationaal Energieagentschap dat net voor de onderhandelingen in Bonn werd gepresenteerd.