Bij overschrijding drempel van 1,5 graden, zullen voedselonzekerheid, armoede, migratie en conflict toenemen

Klimaatrapport: radicaal andere voedselsector nodig om klimaatcrisis te stoppen

CC0

 

Het nieuwe rapport van het Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) dat vandaag is uitgebracht, stelt dat het stoppen van de klimaatcrisis niet mogelijk is zonder een radicale verandering in onze voedselproductie en -consumptie en betere bescherming van bossen.

Om een snelle transformatie van de land- en bosbouwsector te stimuleren, moet de Europese Unie haar klimaatdoelstelling voor 2030 dringend verhogen, stelt het rapport dat vandaag is gepubliceerd door toonaangevende klimaatwetenschappers van het IPCC.

De studie geeft inzicht in de nauwe verbanden tussen de klimaatcrisis en landgebruik, inclusief in de land- en bosbouw.

Catastrofale impact, maar ook kansen

Het rapport, onderschreven door alle regeringen van de wereld, geeft sterk wetenschappelijk bewijs van de catastrofale gevolgen voor het klimaat van de huidige manier waarop we land beheren. Ook belicht het de enorme kansen van deze sector om de uitstoot te verminderen. Het laat zien dat we aan landbouw moeten doen in samenspraak met de natuur en wil af van een grootschalige industriële manier van werken. Voedselverspilling moeten we elimineren en de vleesconsumptie verminderen. “Stop de ontbossing en herstel beschadigde ecosystemen”, stellen de wetenschappers.

‘Om een klimaatramp af te wenden, dient de EU het beleid ten aanzien van land snel en verregaand te veranderen’

“Om een klimaatramp af te wenden, dient de EU het beleid ten aanzien van land snel en verregaand te veranderen”, zegt Wendel Trio, directeur van Climate Action Network (CAN) Europe, in een reactie op het rapport. “Ook de rest van de economie kan niet achterblijven”, zegt hij.

“De EU moet werk maken van veel minder uitstoot door de landbouw en investeren in natuurbescherming. Om onmiddellijke actie in deze sector aan te moedigen, in overeenstemming met de doelstelling van 1,5 graden Celsius, moet de EU haar klimaatdoelstelling voor 2030 verhogen tot een reductie van ten minste 65 procent van de uitstoot van broeikasgassen. De perfecte gelegenheid om dit te doen, is de VN-klimaattop in september.”

Verstoring voedselketen

Het nieuwe IPCC-rapport toont aan dat het opvoeren van maatregelen om de temperatuurstijging onder de 1,5 graden te houden, cruciaal is om een massale verstoring van de voedselketen te voorkomen. Het overschrijden van deze drempel zal volgens de onderzoekers naar alle waarschijnlijkheid de bestaande risico’s vergroten en de woestijnvorming doen toenemen. Ook zal het de landbouwproductiviteit verlagen en het voedingsgehalte van voedsel verminderen. Dit alles zal ertoe bijdragen dat voedselonzekerheid, armoede, migratie en conflict toenemen, stelt het rapport.

Maak MO* mee mogelijk.

Word proMO* net als 2968   andere lezers en maak MO* mee mogelijk. Zo blijven al onze verhalen gratis online beschikbaar voor iédereen.

Ik word proMO*    Ik doe liever een gift