‘Rijke landen moeten dringend klimaatadaptatie helpen financieren van ontwikkelingslanden’

Nieuws

‘Rijke landen moeten dringend klimaatadaptatie helpen financieren van ontwikkelingslanden’

‘Rijke landen moeten dringend klimaatadaptatie helpen financieren van ontwikkelingslanden’
‘Rijke landen moeten dringend klimaatadaptatie helpen financieren van ontwikkelingslanden’

Thomas Cliquet

12 november 2017

Rijke landen nemen nog steeds niet hun volle verantwoordelijkheid voor de vervuiling die ze creëren. Dat staat te lezen in een nieuw rapport dat is voorgesteld op de COP23-klimaattop in Bonn. ‘Arme landen hebben niet enkel steun nodig om te investeren in groene energie, maar ook om zich aan te passen aan de impact van klimaatverandering’, verduidelijkt Lien Vandamme, klimaatmedewerker bij 11.11.11.

Jörg Farys / BUND (CC BY-NC 2.0)

CO2 is de boosdoener.

Jörg Farys / BUND (CC BY-NC 2.0)​

Met de huidige klimaatplannen stevenen we af op een rampzalige opwarming van drie graden, stelt het rapport ‘Equity and the Ambition Ratchet: Towards a Meaningful 2018 Facilitative Dialogue’. Het gaat uit van een brede waaier aan organisaties, waaronder Oxfam, WWF en Rainforest Action Network. Ook de Asian Peoples Movement on Debt and Development (APMDD) werkte mee.

‘Het rapport toont aan dat rijke landen meer moeten doen, ook op vlak van financiering voor ontwikkelingslanden.’

APMDD is een partner van 11.11.11. Lien Vandamme, beleidsmedewerker klimaat bij 11.11.11, verduidelijkt wat dit rapport wil aantonen: ‘Het toont aan dat rijke landen meer moeten doen, ook op vlak van financiering voor ontwikkelingslanden. Dat is belangrijk op twee fronten. Aan de ene kant moet financiële steun aan ontwikkelingslanden garanderen dat zij voldoende kunnen investeren in groene energie, om zo koolstofarm te worden. Op die manier kunnen ook armere landen de nodige ambitie tonen. Anderzijds is die steun nodig voor aanpassing aan de impact van klimaatverandering. Als die financiering er komt, weten de ontwikkelingslanden dat het geen loze belofte was. Dat creëert vertrouwen en dus een goed onderhandelingsklimaat.’

Coördinator van APMDD Lidy Nacpil voegt toe: ‘We vragen dat overheden hun verantwoordelijkheid nemen tegenover de bevolking. Dit rapport moet de druk opvoeren. De huidige klimaatplannen bewijzen dat iedereen een tandje bij moet steken. Een eerste stap is om fossiele brandstoffen een halt toe te roepen. Daarbovenop moeten rijke landen in de financiering van hernieuwbare energie voorzien, zodat ook ontwikkelingslanden de transitie kunnen maken.’

Klimaatplannen schieten tekort

Young FoEE (CC BY-SA 2.0)

Climate equity is de eis van het nieuwe rapport.

Young FoEE (CC BY-SA 2.0)​

Concreet kaart dit ‘Climate Equity’-rapport aan dat het beleid wereldwijd tekortschiet. De gevolgen van klimaatverandering zijn nu al zichtbaar en zullen alleen verergeren als er geen daadkrachtige maatregelen volgen om de uitstoot terug te dringen. Het ene land is al beter bezig dan het andere, maar uiteindelijk moet iedereen de ambitie nog opschroeven.

Iedereen moet de ambitie opschroeven

Vooral de EU en de VS hebben een historische verantwoordelijkheid om de vervuiling tegen te gaan. Daaruit volgt dus dat het eerlijk aandeel van Europa en Noord-Amerika hoger is dan het eerlijk aandeel van China en India, die weliswaar ook nog een groot reductiepotentieel hebben.

Het uiteindelijke doel is om de opwarming niet te laten oplopen tot boven anderhalve tot twee graden Celsius. De transitie naar een koolstofarme wereld moet snel en grondig gebeuren. De huidige klimaatplannen schieten hopeloos tekort. Met dit rapport hopen deze milieu-organisaties dat landen hun financiële bijdrage verhogen en zo hun klimaatplan meer slagkracht geven.