Door klimaatverandering worden meer mensen blootgesteld aan kankerverwekkende stoffen

Klimaatverandering brengt strijd tegen kanker in het gedrang

PublicDomainPictures / Pixabay

De klimaatverandering dreigt de vooruitgang in de strijd tegen kanker teniet te doen, stelt de American Cancer Society. De gevolgen van de klimaatverandering stellen meer mensen bloot aan kankerverwekkende stoffen en hinderen tegelijk de toegang tot behandeling.

Kanker is in industrielanden de belangrijkste doodsoorzaak, maar in de laatste decennia is wel erg veel vooruitgang geboekt in de strijd tegen de ziekte, stelt de studie door de Harvard T.H. Chan School of Public Health en de American Cancer Society.

Een kankerdiagnose is nu niet altijd doodvonnis meer, omdat er betere behandelingen bestaan en de ziekte vaak in een vroeg stadium kan worden opgespoord. Ook op het vlak van preventie is veel vooruitgang geboekt: de wetenschap heeft kankerverwekkende stoffen geïdentificeerd en daardoor kunnen mensen hun blootstelling minimaliseren. 

De geboekte vooruitgang wordt bedreigd door de oprukkende klimaatverandering, die zowel de preventie als zorg in het gedrang brengt.

Maar die vooruitgang wordt bedreigd door de oprukkende klimaatverandering, die zowel de preventie als zorg in het gedrang brengt. Zo creëert de klimaatveranderingen omstandigheden die de aanwezigheid van kankerverwekkende stoffen doen toenemen en de blootstelling aan die stoffen verhoogt.

De auteurs verwijzen onder meer naar orkanen zoals Harvey. Die deed chemische fabrieken en olieraffinaderijen overstromen, waarbij grote hoeveelheden kankerverwekkende stoffen vrijkwamen in de omgeving van Houston. Ook van de toenemende bosbranden is bekend dat ze grote  hoeveelheden kankerverwekkende stoffen uitstoten. Beide mechanismen  hinderen ook patiënten om zorg en behandeling te zoeken, stellen de auteurs, en ze bedreigen de laboratorium- en zorginfrastructuur.

Gemeenschappelijke strijd

De auteurs spreken ook van een kans, want inspanningen om de klimaatverandering te stoppen kunnen dus een gunstige invloed hebben op de strijd tegen kanker.  Zo wordt kankerverwekkende luchtvervuiling vaak uitgestoten door dezelfde verbrandingsprocessen die broeikasgassen uitstoten. 

Meer groenten eten in plaats van vlees heeft dus niet alleen gezondheidsvoordelen, maar is ook goed voor het klimaat. 

De vleesindustrie is een voorbeeld. De landbouwsector draagt bij aan ongeveer 30 procent van de totale uitstoot van broeikasgassen door de mens. Rundvlees heeft veruit de grootste impact op het milieu, terwijl plantaardig voedsel veel minder schadelijke effecten veroorzaakt per portie. Meer groenten eten in plaats van vlees heeft dus niet alleen gezondheidsvoordelen, maar is ook goed voor het klimaat. 

‘Sommigen zullen misschien vinden dat deze kwestie ver buiten de verantwoordelijkheid van de nationale behandelingscentra voor kanker ligt, maar men hoeft niet verder te kijken dan hun missieverklaringen, die allemaal spreken over het uitroeien van kanker’, schrijven de auteurs in een commentaarstuk bij de studie. ‘Klimaatverandering en een aanhoudende afhankelijkheid van fossiele brandstoffen duwen dat nobele doel verder buiten bereik.’

‘Iedereen wiens levenswerk het is om voor mensen met kanker te zorgen, zou de boodschap moeten uitdragen dat acties voor het klimaat en minder gebruik van fossiele brandstoffen ook de strijd tegen kanker ten goede komen’, besluiten de wetenschappers. ‘Dan kunnen die acties floreren, en maken we een grotere kans om het lijden door kanker te verminderen.’


 

Zonder jouw steun bestaat MO* niet.

Wil je dat MO* dit soort verhalen blijft brengen?
Steun ons en word proMO* voor maar €4/maand of doe een vrije gift. 2643   proMO*’s steunen ons vandaag al.

Word proMO* of Doe een gift