Klimaatverandering: een lucratieve business voor Monsanto

Nieuws

Klimaatverandering: een lucratieve business voor Monsanto

Klimaatverandering: een lucratieve business voor Monsanto
Klimaatverandering: een lucratieve business voor Monsanto

Julie Putseys

10 oktober 2013

Monsanto, het beruchte internationale zaaigoedbedrijf, kondigde op 2 oktober aan dat het voor 930 miljoen dollar het bedrijf Climate Corporation aankoopt. Het Amerikaanse Climate Corp verkoopt gedetailleerde weer- en bodeminformatie aan boeren. Het bedrijf biedt ook gewassenverzekeringen aan en ontwikkelt agronomische modellen om landbouwopbrengsten te verhogen.

‘Omwille van de klimaatverandering zal innovatie belangrijker dan ooit zijn,’ verklaart Monsanto in een persbericht op 2 oktober. De datawetenschap van Climate Corp zou de omzet van het zaaigoedbedrijf met zo’n 20 miljard dollar verhogen, volgens Kerry Preete, Monsanto’s vicepresident strategie. Met behulp van deze data zal Monsanto in 2014 een nieuw product lanceren: Fieldscripts. Dit product zal toegankelijk zijn als iPad applicatie en zou de boeren helpen hun gewasopbrengsten te optimaliseren.

Winst uit klimaatsverandering

Het Amerikaanse tijdschrift Mother Jones identificeert de verschillende manieren waarop Monsanto winst tracht te realiseren op basis van de klimaatsverandering. Ten eerste zal de omzet van Monsanto aanzienlijk stijgen door hehet verkopen van klimaatdata en gewassenverzekeringen aan boeren die zich willen indekken tegen de komende klimaatverandering. Het zaaigoedbedrijf investeert verder ook in het ontwikkelen van droogtebestendige gewassen en gewassen die men kan gebruiken voor de productie van biobrandstoffen.

March against Monsanto

Monsanto maakt gebruik van ggo’s en andere agro-chemicaliën die schadelijk zijn voor het milieu en de menselijke gezondheid. Om deze reden vinden er regelmatig demonstraties plaats tegen het bedrijf. Deze zaterdag, 12 oktober, worden er opnieuw protesten georganiseerd onder de noemer ‘March Against Monsanto.’ Ook in Antwerpen en Brussel wordt er gedemonstreerd.