Klimaatverandering kost Jamaica miljoenen

Nieuws

Klimaatverandering kost Jamaica miljoenen

Zadie Neufville

09 april 2012

De Jamaicaanse autoriteiten moeten in de komende jaren miljoenen investeren om het land te beschermen tegen de klimaatverandering. Volgens experts is Jamaica een van de landen in de wereld die de grootste risico's lopen op schade door de klimaatverandering.

Vision 2030, het nationale ontwikkelingsplan, biedt strategieën voor de aanpassing aan de klimaatverandering. In de afgelopen jaren hadden extreme weersomstandigheden al aanzienlijke impact op de Jamaicaanse economie, het milieu en de mensen. Tussen 2004 en 2008 had het land te kampen met vijf hevige stormen die voor ruim 900 miljoen euro schade veroorzaakten.

Maar er dreigen meer gevaren. Het commerciële district en de diensteninfrastructuur van Kingston lopen risico, evenals de historische stad Port Royal en de internationale luchthaven Norman Manley. Portmore, een  kuststad met meer dan 250.000 inwoners, de snelst groeiende Jamaicaanse stad Old Harbour Bay en het beroemde Negril lopen ook gevaar.

Wetenschappers van het Instituut voor Geo-Informatica van de University of the West-Indies (UWI) voorspellen een stijging van de zeespiegel met 2 tot 3 millimeter per jaar gedurende de eerste helft van deze eeuw. Een stijging van 1 tot 2 meter, stelt de UWI-studie, is catastrofaal voor laaggelegen kustgebieden en belangrijke installaties, zoals elektriciteitscentrales, olieraffinaderijen, luchthavens en zeehavens.

Luchthavens

Het creëren van een “gezonde natuurlijke omgeving” is een van de doelstellingen van Vision 2030. Daarnaast moet het risico op rampen verkleind worden en staan er maatregelen op het programma op het gebied van toerisme, industrie, milieu en duurzame planning.

“Al onze belangrijke faciliteiten lopen risico. Dan gaat het bijvoorbeeld om de overslag in de haven van Kingston, de beide vliegvelden en de noordelijke kust. Dan hebben we het effectief over 70 procent van ons bruto binnenlands product”, zeg milieu-econoom Maurice Mason.

Jamaica beschermen tegen de stijgende zeespiegel is duur. Het verhogen van 4 kilometer van Palisadoes Road in Kingston tot drie meter boven zeeniveau, kost naar schatting 50 miljoen euro. De weg verbindt luchthaven en de stad Port Royal met de rest van het eiland.

Duurzame energie

Experts wijzen ook op de noodzaak om bijvoorbeeld de hoofdroute van Kingston naar de zuidkust te verbeteren. Diverse belangrijk wegen in het land komen bij slecht weer onder water te staan.

Het Aanpassingsfonds van de Verenigde Naties heeft geld toegezegd voor de bescherming van het strand van Negril, een project waar een prijskaartje van 19 miljoen euro aan hang. Volgens experts verdwijnt er jaarlijks 1 tot 2 meter strand. In 2010 bracht de populaire toeristenbestemming 1,5 miljard euro in het laatje.

Vision 2030 legt verder sterk de nadruk op alternatieve energiebronnen, zoals windenergie, in de strijd tegen de klimaatverandering. De meeste energiecentrales van Jamaica en de ondersteunende diensten, liggen in kwetsbare gebieden. Het is de bedoeling de afhankelijkheid van elektriciteit die wordt opgewekt in oliegestookte centrales, terug te brengen van 95 procent nu tot 30 procent in 2030. Vijftien procent van de energie zou in 2020 hernieuwbare energie moeten zijn.

Er worden ook installaties aangelegd die overtollig water kunnen afvoeren naar ondergrondse opslagsystemen, en systemen die regenwater opvangen. Jamaica zet daarnaast nieuwe weerstations op, om zo de ontwikkelingen op het gebied van neerslag en temperatuur beter de kunnen volgen.