Klimaatverandering kost wereld 1200 miljard dollar per jaar

Nieuws

Klimaatverandering kost wereld 1200 miljard dollar per jaar

Klimaatverandering kost wereld 1200 miljard dollar per jaar
Klimaatverandering kost wereld 1200 miljard dollar per jaar

Nelle Lauwerysen

26 september 2012

Een nieuwe studie over de effecten van klimaatverandering wijst erop hoe klimaatverandering nu al de globale ontwikkeling belemmert. De impact vormt al een aanzienlijke kost voor de wereldeconomie en de problematiek negeren kan gezien worden als één van de belangrijkste doodsoorzaken ter wereld. De onderzoekers en initiatiefnemers van het rapport roepen de internationale gemeenschap op om meer te investeren in oplossingen voor de klimaatproblematiek.

De studie ‘Climate Vulnerability Monitor: A Guide to the Cold Calculus of A Hot Planet’ werd uitgevoerd door DARA Group, een Europese ngo, en het Climate Vulnerable Forum. Dit Forum brengt de leiders samen van landen die het meest getroffen worden door de klimaatproblematiek. Bangladesh zit dit jaar het forum voor. Meer dan vijftig wetenschappers, economisten en beleidsexperten droegen bij aan het rapport. In 2010 werd al een eerste versie van de Monitor gelanceerd.

Vijf miljoen slachtoffers

Volgens het rapport droeg klimaatverandering bij tot bijna 400.000 doden in 2010, vooral ten gevolge van honger en ziektes. Wanneer men ook de gevolgen van koolstofintensief energieverbruik hierbij rekent, komt men op een totaal van vijf miljoen slachtoffers. De grootste rechtstreekse oorzaken hiervan zijn rookontwikkeling van vuile kachels binnen of luchtvervuiling. Men verwacht dat dit cijfer in 2030 nog zal oplopen tot zes miljoen slachtoffers.

Ook financieel voelt de wereld al de gevolgen van klimaatverandering, zoals overstromingen, droogte, stijging van het zeeniveau en een daling van de arbeidsproductiviteit. In totaal kost de klimaatverandering en luchtvervuiling nu al 1200 miljard dollar per jaar. Dat is 1,6 procent van het jaarlijks globale BBP. De voorspellingen zeggen dat deze trend zich nog verder zal doorzetten. In 2030 zou de kost van klimaatverandering en luchtvervuiling zelfs 3,2 procent van het BBP bedragen, een verdubbeling dus van wat het nu al kost.

Vooral in ontwikkelingslanden

De impact is vooral te voelen in ontwikkelingslanden. Schade aan de landbouwproductie door extremere weersomstandigheden veroorzaakt steeds meer ondervoeding, armoede en ziektes. Volgens het rapport viel 98 procent van de slachtoffers van klimaatverandering in ontwikkelingslanden. Ook in de toekomst zullen de ontwikkelingslanden de gevolgen het meeste moeten dragen. Het rapport voorspelt dat de minst ontwikkelde landen elf procent van hun BBP zullen moeten afgeven in 2030.

In Bangladesh, voorzitter van het Climate Vulnerable Forum, veroorzaakt een temperatuurstijging van 1° Celsius een verlies van ongeveer een tiende van de productie. Wanneer men daarbij ook nog de materiële schade en dergelijke optelt, bekomt men een verlies van ongeveer drie à vier procent van het BBP. ‘Zonder dit verlies, zouden we veel sterker kunnen groeien’, zo zegt Eerste Minister Sheikh Hasina. Zij was in New York aanwezig voor de lancering van het rapport.

Korte termijn

Veel onderzoekers verwijzen naar klimaatverandering als een probleem op lange termijn. Uit het rapport blijkt nu echter dat de effecten ook nu al voelbaar zijn. Michael Zammit Cutajar, voormalig secretaris van het VN-klimaatverdrag beaamt dit: ‘Klimaatverandering is geen dreiging in de verte meer, maar een actueel gevaar. De economische impact ervan is al zichtbaar’.

Het rapport roept dan ook op om te investeren in oplossingen voor het klimaatprobleem. ‘De kost van investeren in oplossingen voor klimaatverandering ligt veel lager dan de geschatte kosten van niets doen,’ zo stelt José María Figueres, voormalig president van Costa Rica en bestuurslid van DARA Group. Volgens het rapport is investeren in klimaatverandering dan ook in bijna alle gevallen een kosteneffectieve investering en zou dat de basis moeten vormen voor verdere klimaatonderhandelingen. ‘Klimaatbeleid is niet langer milieubeleid. Klimaatbeleid is economisch beleid geworden,’ aldus Figueres bij de lancering van de studie.