Klimaatverandering maakt dagen langer

Nieuws

Klimaatverandering maakt dagen langer

Joren Gettemans

22 april 2009

De klimaatverandering heeft ook gevolgen voor de lengte van de dagen. Die zullen tegen het einde van de eeuw met enkele milliseconden verlengen, zo voorspelt een Duitse studie.

Onderzoekers van de Vrije Universiteit van Berlijn vergeleken de windpatronen tussen 1982 en 2000, en gebruikten die data voor een computermodel dat voorspellingen maakt voor de periode 2071 tot 2100. Ze kwamen tot de conclusie dat – als de hoeveelheid CO2 in de atmosfeer verdubbelt tegenover de pre-industriële periode - de lengte van de dagen met enkele milliseconden zal stijgen.
Die invloed is grotendeels te danken aan het weerfenomeen El Niño, een sterke opwarming van het normaal koele zeewater langs de evenaar en de Stille Oceaan. Tussen 1982 en 2000 kwam het fenomeen drie keer bijzonder sterk voor. Elke keer zorgde zo’n intense El Niño ervoor dat de dag ongeveer één milliseconde langer werd, maar dat effect verdween na een tijdje telkens weer nadat de Stille Oceaan afkoelde boven de evenaar.
Na 2050 zal de intense El Niño echter veel meer voorkomen, naar schatting nog vijftig keer deze eeuw. Bovendien zorgt de klimaatverandering ervoor dat het water in de Stille Oceaan niet voldoende kan afkoelen. Daardoor krijgen we veel sterkere winden in de hogere troposfeer, die de rotatie van de aarde afremmen.