Klimaatverandering maakt hels lawaai onder water

Nieuws

Klimaatverandering maakt hels lawaai onder water

Klimaatverandering maakt hels lawaai onder water
Klimaatverandering maakt hels lawaai onder water

28 november 2013

De klimaatverandering is niet alleen goed zichtbaar maar ook erg hoorbaar. Althans onder water. Wanneer gletsjerijs smelt, maakt dat een hels lawaai, hebben onderzoekers vastgesteld.

Onderzoekers van de universiteit van Alaska en Texas plaatsten onderwatermicrofoons bij de kust van de Alaska en deden ook een laboratoriumexperiment met smeltend gletsjerijs. Ze registreerden telkens een oorverdovend lawaai.

Het lawaai is afkomstig van luchtbellen in het ijs. Die bellen staan onder zware druk. Wanneer het ijs verkleint, ontstaan openingen waardoor de bellen kunnen ontsnappen. Het is die ontsnapping van lucht die veel lawaai veroorzaakt.

Zoals harde regen

Het behoort tot de sterkste natuurlijke geluiden die men onder water kan horen, zegt gletsjerexpert Erin Pettit. “Als je je onder water zou bevinden terwijl het heel hard regent, krijg je een van de luidste natuurlijke oceaangeluiden te horen”, zegt. “In de gletsjerfjorden registeren we dat geluidsniveau voortdurend.”

Het was Erin Pettit die het initiatief nam tot het onderzoek. Bij haar kajaktochten in noordelijke wateren had ze vaak knallende, barstende geluiden gehoord. Ze haalden er daarom twee geluidsspecialisten uit Texas bij.

Luchtbel ontsnapt

Die plaatsten een brok gletsjerijs in een grote tank met water. Met behulp van microfoons en camera’s stelden ze vast wat de precieze oorzaak was van het helse lawaai. Wanneer een luchtbel uit een opening ontsnapt, ontstaat een trilling met een frequentie die omgekeerd evenredig is aan de straal van de bel. Hoe kleiner de bel, hoe hoger de toonhoogte.

Volgens Pettit kan de geluidsregistratie aanwijzingen opleveren voor de snelheid waarmee gletsjers smelten. Die aanwijzingen kunnen een aanvulling zijn op andere metingen.

De luchtbellen in het gletsjerijs ontstaan via kleine luchtzakjes in de sneeuwkristallen. Die worden langzaam geplet onder het toenemende gewicht van de sneeuw. Wanneer de sneeuw ijs wordt, komen de luchtbellen onder druk te staan.