Klimaatverandering maakt werken gevaarlijker, en niet enkel door de hitte

Nieuws

Internationale Arbeidsorganisatie spreekt over ‘een cocktail van gevaren’

Klimaatverandering maakt werken gevaarlijker, en niet enkel door de hitte

Klimaatverandering maakt werken gevaarlijker, en niet enkel door de hitte
Klimaatverandering maakt werken gevaarlijker, en niet enkel door de hitte

IPS

26 april 2024

Meer dan 70 procent van alle werknemers in de wereld zullen tijdens hun carrière blootgesteld worden aan extreme hitte. Maar ook pesticidevergiftiging en bepaalde kankers worden gelinkt aan de klimaatcrisis, waarschuwt de Internationale Arbeidsorganisatie (IAO).

Unsplash / Hector Brasil

Steeds meer werknemers ondervinden gezondheidsproblemen vanwege de opwarming van de aarde.

Unsplash / Hector Brasil

Steeds meer werknemers ondervinden gezondheidsproblemen vanwege de opwarming van de aarde. In 2000 werd nog geschat dat 65,5 procent op een bepaald punt in hun loopbaan te maken zouden krijgen met extreme hitte, nu is dat percentage al gestegen naar 70,9.

Bovendien sterven er jaarlijks 18.970 mensen in naar schatting 22,87 miljoen arbeidsongevallen die te wijten zijn aan overmatige hitte. Meer dan 26 miljoen mensen zouden volgens het rapport kampen met een chronische nierziekte die verband houdt met hittestress op het werk.

UV-straling en luchtvervuiling

Maar extreme hitte is niet het enige probleem. Volgens de Internationale Arbeidsorganisatie is er sprake van een ‘een cocktail van gevaren’.

Het rapport legt een verband tussen de klimaatcrisis en tal van gezondheidsproblemen bij werknemers, waaronder kanker, hart- en vaatziekten, ademhalingsproblemen, nierproblemen en mentale aandoeningen.

Zo zouden er jaarlijks meer dan 18.960 werkgerelateerde sterfgevallen door niet-melanome huidkanker plaatsvinden, dus door blootstelling aan UV-straling. Luchtvervuiling heeft jaarlijks tot 860.000 werkgerelateerde sterfgevallen onder buitenwerkers tot gevolg.

Klimaatverandering vergroot luchtvervuiling door smog tijdens hittegolven. De vervuilde lucht mengt niet goed met de hogere, schone luchtlagen en door de hitte en de grote hoeveelheid zonnestraling ontstaat extra veel ozon uit uitlaatgassen.

Plagen en pesticiden

De opwarming van de aarde gaat ook gepaard met een toename van insectenplagen en ziekten die voedselgewassen bedreigen. Droogtes verzwakken bovendien de natuurlijke weerstand van planten, waardoor ze kwetsbaarder worden voor plagen. Om die verliezen te beperken worden steeds meer chemische bestrijdingsmiddelen gebruikt.

‘Werken in een veilige en gezonde omgeving is een van de fundamentele principes van het recht op werk.’

Volgens het IAO-rapport worden al meer dan 870 miljoen werknemers in de landbouw blootgesteld aan pesticiden, met jaarlijks meer dan 300.000 sterfgevallen door pesticidenvergiftiging.

‘Het is duidelijk dat de klimaatverandering nu al aanzienlijke extra gezondheidsrisico’s voor werknemers met zich meebrengt’, zegt Manal Azzi van de IAO. Zelf spreekt ze van ‘onthutsende cijfers’, die aantonen dat beleidsmaatregelen op het gebied van veiligheid en gezondheid op het werk deel moeten gaan uitmaken van onze reactie op de klimaatverandering.

‘Werken in een veilige en gezonde omgeving is een van de fundamentele principes van het recht op werk’, legt Azzi uit. ‘Het is cruciaal dat we deze waarschuwingen ter harte nemen.’