Klimaatverandering slecht voor ozonlaag

Nieuws

Klimaatverandering slecht voor ozonlaag

Joren Gettemans

06 februari 2009

De uitstoot van broeikasgassen kan het herstel van het gat in de ozonlaag vertragen of zelfs voor lange tijd onmogelijk maken, zo stelt een nieuwe studie.

Onderzoek van de Johns Hopkins University in Baltimore en de Amerikaanse ruimtevaartorganisatie NASA wijst erop dat de opwarming van de aarde kan leiden tot een verandering in de luchtcirculatie in de atmosfeer boven de tropen en de zuidelijke hemisfeer. Door die verandering zouden de ozonniveaus in die gebieden moeilijk of niet hersteld kunnen worden. Wetenschappers vermoeden al langer een link tussen de twee milieuproblemen, maar het nieuwe onderzoek maakt voor het eerst een wetenschappelijk onderbouwde simulatie.
“De klimaatverandering wijzigt de snelheid waarmee lucht door de lagere atmosfeer getransporteerd wordt”, verklaart Darryn W. Waugh, de hoofdauteur van de studie in het wetenschappelijke tijdschrift Geophysical Research Letters. “Omdat de lucht sneller van plaats verandert, wordt er minder ozon aangemaakt.

Huidkanker

Volgens atmosferisch wetenschapper Dan Lubin kunnen de nieuwe resultaten slecht nieuws zijn voor de bevolking in die delen van de wereld. Als de ozonconcentraties er niet herstellen tot het niveau voor 1960, “lopen mensen met een bleker huidtype in landen als Australië en Nieuw-Zeeland, en waarschijnlijk ook in Chili en Argentinië, in de 21e eeuw een grotere kans op huidkanker dan in de 20e eeuw”, zegt hij.
Ozon is een natuurlijk gas in de atmosfeer dat ultraviolet licht uit de zonnestralen filtert. Dat licht is schadelijk voor levende wezens en kan onder meer huidkanker veroorzaken. De ozonlaag heeft sinds de jaren zeventig te lijden onder stoffen die door de mens gemaakt zijn. Eind de jaren tachtig sloten de meeste landen zich aan bij het Montreal Protocol, een internationaal verdrag dat de productie van dergelijke stoffen langzaam uitfaseert.