Klimaatverandering treft inwoners Bangladesh hard

Elk jaar verliezen tienduizenden inwoners van de Bengaalse rivierdelta’s hun woonst door overstromingen tijdens het regenseizoen, zegt het Internationale Fonds voor Landbouwontwikkeling (IFAD).

  • CC DFID - UK Department for International Development Overstromingen in Bangladesh worden steeds erger. CC DFID - UK Department for International Development

Tijdens elk regenseizoen, dat begint in augustus, ondergaat het landschap van Bangladesh grote veranderingen. Door de zware regenbuien raken duizenden mensen in het noorden van het land dakloos omdat de rivieren Brahmaputra, Dharla en Teesta buiten hun oevers treden en de landbouwgebieden overspoelen. Volgens IFAD wonen in de regio gemiddeld 800 inwoners per vierkante kilometer en verliezen elk jaar zo’n 26.000 mensen het dak boven hun hoofd. De enige oplossing voor deze grote groep daklozen is een woonst op de talloze zandbanken die door de overstromingen worden gevormd.

Overleven

De provisorisch opgebouwde huisjes die op zulke zandbanken staan, hebben geen zuiver water, toiletten of andere basisbenodigdheden zoals gezondheidszorg. En wanneer het regenseizoen start, zijn de bewoners van deze zandbanken het grootste slachtoffer van de overstromingen. “Tijdens het laatste regenseizoen werden de huizen van mijn buren volledig weggespoeld”, getuigt de 35-jarige huisvrouw Jahanara Begum. Haar huis bleef gespaard omdat het op een hoger gelegen gebied was gebouwd.

Maar door de klimaatopwarming worden de jaarlijkse overstromingen steeds erger, vertelt de Bengaalse zakenman Naser Ali. “Tijdens mijn jeugd heb ik nooit zulke grote overstromingen meegemaakt. Vroeger stonden de landbouwgebieden maar een paar dagen onder water, maar vandaag de dag is dat gemakkelijk al een maand.” Het zijn vooral de armste en meest gemarginaliseerde inwoners die het effect van het veranderende klimaat voelen. Twee van de zwaarste natuurrampen die het land troffen in 2007 en 2009, veroorzaakten voor meer dan 1,7 miljard euro schade.

Strijd

Om de ingrijpende effecten van de klimaatopwarming te kunnen beheersen, heeft de Bengaalse overheid 9,9 miljoen euro geïnvesteerd in het Community Climate Change Project (CCCP), een ontwikkelingsproject dat wordt ondersteund door de Wereldbank. “Het wordt steeds duidelijker dat de klimaatopwarming een enorme weerslag heeft op de mensen die in de Bengaalse rivierdelta’s wonen. Wij helpen ze om deze crisis het hoofd te bieden”, zegt Wereldbank-woordvoerder Johannes Zutt. Een groot deel van de steun die het CCCP geeft, gaat naar de getroffen zandbankbewoners.

Eén van de initiatieven die de lokale overheden willen opstarten met hulp van het CCCP, is een project om de provisorisch gebouwde huisjes van zandbankbewoners te verhogen door de woning op een sokkel van 1,5 tot 2,5 meter hoog te plaatsen. Hierdoor zijn hun woningen minder kwetsbaar voor de overstromingen die vooral de noordelijke regio’s van Bangladesh teisteren. Als het project volgens plan loopt, zullen vijftigduizend inwoners zich volgend jaar in zulke verhoogde woningen kunnen vestigen.

Eén van de Bengaalse inwoners die hulp heeft gekregen door het project is Mohammed Mukul Mia. Zijn bamboehuisje is beschermd dankzij de hoge sokkel. “Dankzij dit project kon ik ook een schuurtje bouwen voor mijn geiten, zodat ze geen ziektes krijgen. Verder hebben we een groentetuin aangelegd zodat we nog eten hebben in tijden van schaarste”, vertelt hij. Op het einde van het project moeten de woningen van twaalfduizend gezinnen beter beschermd zijn tegen overstromingen.

Zonder jouw steun bestaat MO* niet.

Wil je dat MO* dit soort verhalen blijft brengen?
Steun ons en word proMO* voor maar €4/maand of doe een vrije gift

Word proMO* of Doe een gift