Klimaatverandering vraagt om investering in ecosystemen

Nieuws

Klimaatverandering vraagt om investering in ecosystemen

Marcela Valente

01 november 2009

Investeringen in duurzaam management van ecosystemen en het tegengaan van degradatie van het milieu verbeteren de capaciteit van landen om zich aan te passen aan de klimaatverandering aanzienlijk. Dat staat in een studie die twee milieuorganisaties uitvoerden in zestien landen.

Het Wereldnatuurfonds (WWF) en de Argentijnse Fundación Vida Silvestre Argentina (FVSA) presenteerden het rapport deze week in Buenos Aires. Het werd gepresenteerd in de aanloop naar de vijftiende Klimaatconferentie COP15, van 7 tot 18 december in Kopenhangen.
Tijdens COP15 moet de internationale gemeenschap overeenstemming bereiken over een nieuw, wereldwijd klimaatakkoord, de opvolger van het Kyoto Protocol. In het nieuwe akkoord zullen onder meer maatregelen worden opgenomen om de uitstoot van broeikasgassen te beperken en plannen voor landen in het Zuiden om zich aan te passen aan de klimaatverandering.
Zelfs als de emissie van broeikasgas in de atmosfeer direct zou stoppen, blijven de wereldwijde temperaturen stijgen. Daarom moeten landen strategieën ontwikkelen om de impact van de stijgende temperatuur te beperken.
Wanneer het over aanpassing gaat, gaat het meestal over de financiën die ontwikkelingslanden nodig hebben om verschillende typen infrastructuur aan te leggen, waardoor ze extreme weersomstandigheden beter kunnen doorstaan.

Klimaatbalans

Het Wereldnatuurfonds en de FVSA benadrukken dat ecosystemen waardevolle diensten en producten leveren, zoals drinkwater, bescherming van de bodem, voedsel, schone lucht, bestuiving, verzachting van rampen en het vasthouden van koolstof. Beide milieuorganisaties wijzen erop dat het van groot belang is die functies te beschermen.
Het secretariaat van de VN-Raamwerkconventie inzake Klimaatverandering schat dat er in 2030 jaarlijks tussen 49 en 171 miljard dollar nodig is om de aanpassing aan de klimaatverandering te financieren.
In hun rapport roepen het WWF en de FVSA echter op om geld te investeren in het beschermen van ecosystemen die belangrijk zijn voor de klimaatbalans en beschadigd dreigen te raken door de opwarming van het klimaat.
De studie wijst er bijvoorbeeld op dat Gran Chaco, een droog bosgebied van meer dan een miljoen vierkante kilometer in Argentinië, Bolivia, Paraguay en Brazilië, bedreigd wordt door verwoestijning. Gran Chaco zorgt voor regulering van het klimaat en de stroming van rivieren, houdt koolstof vast, zorgt voor een vruchtbare bodem en levert (brand)hout, houtskool, vezels, fruit en medische producten voor de plaatselijke bewoners.
Met het verdwijnen van het ecosysteem van Gran Chaco, verdwijnt ook de capaciteit om deze producten en diensten te leveren. Daarmee verminderen ook de mogelijkheden van de regio om zich aan te passen aan de klimaatverandering, waarschuwt het rapport.