Klimaatverandering zet voedselproductie onder druk

Nieuws

Klimaatverandering zet voedselproductie onder druk

Klimaatverandering zet voedselproductie onder druk
Klimaatverandering zet voedselproductie onder druk

IPS

14 augustus 2015

De toename van extreem weer door klimaatverandering zorgt voor meer plotse schokken in de voedselproductie. Arme landen worden het meest worden getroffen door dalingen in de productie van belangrijke gewassen, maar ook de westerse wereld blijft niet buiten schot.

Volgens een nieuw Brits-Amerikaans rapport dat de veerkracht van het globale voedselsysteem met betrekking tot extreme weersomstandigheden in kaart brengt, zal de instabiliteit in de voedselproductie de komende twee decennia sterk toenemen.

Door de toename van extreem weer, een gevolg van de klimaatopwarming, zullen schokken in de wereldwijde voedselproductie tegen 2040 tot drie keer meer voorkomen, waarschuwt het rapport.

Waar een terugval van vijf tot zeven procent van de vier belangrijkste gewassen, rijst, maïs, soja en tarwe momenteel een keer per eeuw voorkomt, zal dat binnen vijfentwintig jaar om de dertig jaar zijn.

Zo’n terugval in de productie treft in eerste instantie mensen in ontwikkelingslanden die de voedselprijzen zullen zien stijgen en zo nog meer in armoede worden geduwd.

De VN berekenden dat de mondiale voedselproductie met 60 procent moet stijgen in 2050 om sociale onrust en burgeroorlogen te vermijden.

Het rapport waarschuwt echter dat ook het Westen meer kwetsbaar zal worden. De stijgende prijzen van voeding zullen inwoners van de Verenigde Staten of Groot-Brittannië gemakkelijker kunnen opvangen dan de bevolking in het Zuiden, maar het Westen wordt wel meer kwetsbaar voor de indirecte gevolgen van de voedselschaarste waaronder politieke instabiliteit en conflict.

Als oplossing adviseren de auteurs van het rapport onder meer om de risico’s op extreme weersomstandigheden beter te leren inschatten en aan gecoördineerd risicomanagement te doen. Ook vinden ze dat de internationale markten beter op elkaar moeten afgestemd worden en dat de landbouw aanpassingen dient te ondergaan in functie van het veranderende klimaat.

De Verenigde Naties berekenden vorig jaar dat de mondiale voedselproductie met 60 procent moet stijgen in 2050 om sociale onrust en burgeroorlogen als gevolg van ernstige voedseltekorten te vermijden.

De stijgende vraag naar voedsel wordt veroorzaakt door de toegenomen welvaart en de groeiende wereldbevolking. Die zal naar verwachting stijgen tot 9,7 miljard mensen halverwege deze eeuw.