Klimaatwijziging ook op Everest goed zichtbaar

Nieuws

Klimaatwijziging ook op Everest goed zichtbaar

Bhuwan Sharma

04 oktober 2010

Dawa Sherpa heeft al twee keer de top van de Mount Everest gehaald, maar hij kijkt niet echt uit naar de volgende beklimming. Alleen al de tocht naar het basiskamp, op 5380 meter hoogte, laat zien wat de gevolgen zijn van de stijgende temperaturen, zegt hij.

“De sneeuwlaag neemt af, er ontstaan kloven in de gletsjers”, zegt Dawa. “De laatste twee jaar doen zich vaker lawines voor.” Dit jaar verloor hij een lid van zijn sherpateam in een lawine. Hij wijst er ook op dat Appa Sherpa, die al twintig maal de Everest beklom sinds 1990, vorig jaar kleine waterpoelen zag op een hoogte van 8000 meter.
De ironie is dat Nepal zelf bijna geen broeikasgassen uitstoot. China en India daarentegen, de twee reuzen waartussen Nepal geprangd ligt, zijn twee van de snelst groeiende economieën ter wereld en behoren daardoor ook tot de landen met de grootste CO2-uitstoot.

Geschokt

Eerder dit jaar wreven klimaatsceptici zich in de handen toen bleek dat het rapport van het VN-klimaatpanel (IPCC) een fout bevatte over het smelten van de Himalaya-gletsjers. Er stond dat ze tegen 2035 verdwenen zouden zijn. Het klimaatpaneel heeft ondertussen toegegeven dat het jaartal fout was maar dat het zich niet vergist had over het smelten zelf.
“We hebben ruimschoots wetenschappelijke bewijzen dat de klimaatwijziging de Himalaya-gletsjers doet krimpen”, zegt Madan Shrestha van de Nepalese Academie voor Wetenschap en Technologie. Shrestha bestudeert de Nepalese gletsjers sinds 1974, toen hij deel uitmaakte van de Glaciologische Expeditie naar Nepal, een gezamenlijk project van Japan en Nepal.
Hij zegt dat hij geschokt was toen hij een foto van de Yalagletsjer (op 5100 tot 5700 meter hoogte) te zien kreeg die in oktober 2009 was genomen. “De foto bewees dat de gletsjermassa verminderd was en dat de terminus aanzienlijk achteruitgegaan was.” Een vergelijkende analyse van foto’s die in verschillende periodes gemaakt zijn, tonen dat andere gletsjers, zoals de AX010 (op 4950 tot 5390 meter hoogte) een gelijkaardig lot ondergaan.

Appels

Ook de Nepalese land- en tuinbouw voelt de klimaatwijziging, zegt Jagadish Chandra Baral van het ministerie van Bossen en Bodembeheer. Zo kan men in het district Mustang, bij de grens met Tibet, op steeds grotere hoogte appels kweken.
Dhe, een dorp in Mustang, werd onlangs het eerste “klimaatvluchtelingendorp” genoemd in de Nepalese pers. Men is van plan het hele dorp, ongeveer 150 mensen, naar een lager gelegen gebied te verhuizen, onder meer omdat de waterbronnen opdrogen en de flora snel verdwijnen waadoor voor de graasdieren, vooral voor de geiten, bijna niets meer te eten overblijft.