Klimaatwijziging stuurt inheemse voorspellingen in de war

Nieuws

Klimaatwijziging stuurt inheemse voorspellingen in de war

16 april 2013

De klimaatwijziging stuurt de astronomische voorspellingen van inheemse volkeren in de war. Dat heeft een studie bij inheemse Brazilianen uitgewezen.

“De inheemse bevolking oriënteert zich traditioneel op de sterren om te weten wanneer ze bijvoorbeeld moeten zaaien en oogsten, of wanneer de rivieren een hoge of lage waterstand krijgen”, zegt astronoom Germano Afonso, expert inheemse astronomie en coördinator van de studie.

“De klimaatwijziging verandert die periodes, waardoor hun voorspellingen minder exact worden. De regenval komt vroeger of later, of de waterstand in de rivieren verlaagt vroeger dan verwacht. Dat heeft gevolgen voor hun activiteiten”, zegt Afonso.

Ook de ontbossing en het klimaatfenomeen El Niño, dat het water in de Stille Oceaan opwarmt, maken dat de astronomische voorspellingen minder nauwkeurig zijn.

Moderne berekeningen

“Om hun planning te helpen perfectioneren in deze nieuwe situatie gebruiken we moderne astronomische berekeningen en gegevens van meteorologische stations”, zegt Afonso. “We dragen er daarbij zorg voor dat we hun culturele context respecteren.”

De studie, die gefinancierd wordt door de overheid in de noordelijke deelstaat Amazonas, moet tegen juli de traditionele astronomische kennis van de verschillende inheemse groepen in het Amazonegebied in kaart brengen.

Twee jaar geleden had ook Colombiaans onderzoek gewezen op de problemen die de klimaatwijziging voor de inheemse kennis stelt. Inheemse kennis is gebaseerd op het geheugen van mensen en voorouderlijke kennis en is tegelijk erg lokaal. Als bepaalde planten bijvoorbeeld enkele jaren niet meer bloeien, dan weten gemeenschappen niet of dit eerder is voorgekomen en wat ze in zo’n geval moeten doen.