Klimaatzondaars samen op zoek naar propere technologie

Nieuws

Klimaatzondaars samen op zoek naar propere technologie

Peter Dhondt

10 januari 2006

De VS, China, India, Japan, Zuid-Korea en Australië lanceren woensdag (11 januari) een partnerschap om samen technologieën voor propere energie te ontwikkelen. De zes landen produceren de helft van alle broeikasgassen die wereldwijd worden uitgestoten, en door de snelle groei van China en India stijgt dat aandeel zienderogen.

De zes leden van het Asia-Pacific Partnership on Clean Development and Climate Change waren in juli vorig jaar al overeengekomen de handen ineen te slaan om hun uitstoot van broeikasgassen te verminderen. Een aantal taakgroepen heeft intussen een begin gemaakt met het nodige studiewerk. Woensdag vindt in Sydney een eerste ministeriële vergadering van het partnerschap plaats om de samenwerking officieel op gang te schieten.

De zes partnerlanden willen met vereende krachten vooruitgang boeken op het vlak van efficiënt energiegebruik, de opslag van koolstofdioxide en methaan (de belangrijkste broeikasgassen), milieuvriendelijk gebruik van fossiele brandstoffen, de inzet van kernenergie en van hernieuwbare energiebronnen en de beperking van de uitstoot van broeikasgassen in de transportsector, de bouwnijverheid en in land- en bosbouw.

Op langere termijn willen de zes landen ook samenwerken rond toekomsttechnologieën: waterstof als energieleverancier, toepassingen van de nanotechnologie en de biotechnologie in de energiesector en de nieuwe generatie van kernsplijtings- en kernfusietechnologieën.

Rusland, Canada, Mexico, Brazilië en verscheidene Zuidoost-Aziatische landen toonden vorige zomer interesse om in de toekomst eventueel tot het partnerschap toe te treden. Anders dan in het Protocol van Kyoto moeten de leden hun uitstoot aan broeikasgassen niet met een gemeenschappelijk vastgelegd percentage verminderen. De VS en Australië hebben het protocol om die reden nooit geratificeerd. Japan deed dat wel, net als China, India en Zuid-Korea. De ontwikkelingslanden bleven in Kyoto buiten schot, maar vanaf dit jaar wordt er wel onderhandeld over nieuwe afspraken die ook sommige nieuwe groeilanden na 2012 zou kunnen dwingen hun uitstoot terug te schroeven. De initiatiefnemers vzn het Asia-Pacific Partnership on Clean Development and Climate Change onderstrepen dat de samenwerking geen alternatief is voor Kyoto, maar wel en aanvulling op die afspraken.

Australische milieuactivisten plannen protesten in Sydney. Volgens hen moeten de gesprekken over futuristische technologieën de aandacht afleiden van de nood aan harde afspraken en de mogelijkheden die hernieuwbare energiebronnen nu al bieden. Ook de aandacht die kernenergie en fossiele brandstoffen krijgen, bevalt de natuurbeschermers niet. (PD)

visietekst van het partnerschap
http://www.dfat.gov.au/environment/climate/050728_final_vision_statement.html