Kocht FEMA stemmen voor Bush?

Nieuws

Kocht FEMA stemmen voor Bush?

William Fisher

13 september 2005

Nu Michael Brown is opgestapt aan het hoofd van het Fema, duiken steeds meer getuigenissen op over geknoei binnen de federale dienst die de noodhulp coördineert in de VS. Onder Brown zou het agentschap in volle verkiezingstijd 31 miljoen dollar aan grotendeels valse schadeclaims betaald hebben.

Het geld werd uitgekeerd aan de inwoners van het arrondissement Miami-Dade in Florida in september 2004. Dat de factuur voor schadeclaims zo hoog opliep was verwonderlijk, want in dat gebied was de schade die de orkaan Frances veroorzaakte slechts minimaal.

J. Robert Hunter, een verzekeringsexpert van de Consumentenfederatie van Amerika, suggereert dat het Fema om electorale redenen Sinterklaas speelde in Florida. De overdreven betalingen zijn dubieus omdat ze gebeurden net voor de presidentsverkiezingen (van november 2004) en gezien het belang van Florida als een zogenaamde ‘swing state’. Volgens bronnen binnen het ministerie van Binnenlandse Veiligheid zou Brown zijn benoeming te danken hebben aan het feit dat hij Florida overtuigde om opnieuw voor president George W. Bush te stemmen.

De betalingen zijn gedocumenteerd in een rapport dat de interne toezichtdienst van het ministerie van Binnenlandse Veiligheid in mei overhandigde aan een senaatscommissie. Die commissie concludeerde dat het Fema duizenden tv-toestellen, air conditioners, bedden en ander meubilair terugbetaalde zonder dat er een bewijs was van aankoop, eigenaarschap of schade. De terugbetalingen gebeurden enkel op basis van een mondelinge aangifte. Eerst betalen, dan vragen stellen: dat was de aanpak. Het Fema betaalde ook acht miljoen dollar uit aan 4.300 mensen voor tijdelijke huisvesting, hoewel die mensen daar niet om hadden gevraagd en hoewel vele mensen geen enkele schade leden aan hun huis.

Nu er meer details van het schandaal aan het licht komen, roepen sommige parlementsleden op tot een sluitende controle van de noodhulp in de staten getroffen door de wervelstorm Katrina. Zo waarschuwen velen voor misbruik van de betaalkaarten die gebruikt worden door hulpverleners. Momenteel kunnen ze 15.000 dollar afhalen, maar de regering heeft het parlement gevraagd het plafond op te trekken tot 250.000 dollar.

Henry Waxman, de voorzitter van de Commissie Subsidies van het Huis van Afgevaardigden, vindt dat een recept voor fraude. Elke ambtenaar zou in één keer voor 250.000 dollar goederen kunnen kopen. De respons van de regering op Katrina was pijnlijk ontoereikend. We moeten de zaken niet erger maken door de deur open te zetten voor verspilling, fraude en misbruik. (MM/PD)