Kritiek op de Pakistaanse regering groeit

Nieuws

Kritiek op de Pakistaanse regering groeit

Lieselot Vandierendonck

29 september 2010

De Pakistaanse regering ligt onder vuur. Tegenstanders van president Asif Ali Zardari, waaronder hoge legerofficieren, eisen zelfs zijn ontslag en willen dat het leger de macht grijpt. Het leger zelf sust de gemoederen. Voorlopig.

De Pakistaanse krant The National schrijft dat militaire troepen op maandag in de straten patrouilleerden uit protest tegen de huidige regering. De ontevredenheid over de Pakistaanse regering bestaat al lang, maar is recent versterkt door het ondermaatse optreden bij de overstromingen.

Onschendbaarheid in vraag gesteld

De concrete aanleiding voor het straatprotest was een bijeenkomst over de juridische onschendbaarheid van politici. Het Hooggerechtshof lanceerde namelijk een voorstel om die onschendbaarheid af te schaffen. Onder het bewind van Musharraf werd in 2007 de amnestie in het leven geroepen. Dit zorgde ervoor dat meer dan 8000 politici en ambtenaren buiten vervolging worden gesteld bij rechtszaken over criminele feiten en corruptie.
De regering wil echter niet toegeven aan de vraag van het Hooggerechtshof. De opschorting zou immers zeer nefaste gevolgen hebben voor vele politici en vooral ook voor de president die hierdoor vervolgd kan worden voor witwaspraktijken in Zwitserland van in de jaren 1990.
De eerste minister Yousef Raza Gilani kreeg de opdracht om Zwitserse rechtbanken te vragen of zij de desbetreffende rechtszaken willen heropenen. Maar de premier weigert vooralsnog om dit te doen. De Pakistaanse krant Dawn bericht dat het Hooggerechtshof en de Pakistaanse regering voorbije maandag uiteindelijk een overeenkomst bereikten en dat de zaak pas op 13 oktober opnieuw zal verschijnen.

Corruptie en economisch wanbeleid

Het ongenoegen van de Pakistanen gaat verder dan louter de juridische kwestie die zich nu afspeelt. Op maandag nog stelde generaal Kayani in een gesprek met de eerste minister en de president dat de huidige regering incompetent en corrupt is. Zo wees hij erop dat het kabinet van de eerste minister minstens zestig medewerkers telt, waarvan de meeste corrupt zijn, aldus The New York Times.
Maar ook het financieel beleid laat te wensen over. Maandag publiceerde The News, een Pakistaanse krant, de resultaten van een onderzoek naar de belastingen die betaald worden door ministers. Daaruit bleek dat de eerste minister samen met 25 andere ministers geen inkomstenbelastingen betaald hebben. Dit is voor veel mensen onaanvaardbaar aangezien het land te kampen heeft met zware financiële problemen.
‘De afkeer die de legerleiding heeft voor de Pakistaanse regering is vooral te wijten aan het economisch wanbeleid’, stelt Rifaat Hussain, een professor internationale betrekkingen aan de Islamabad Universiteit en vertrouweling van het leger in The New York Times.

Recht van antwoord

Onmiddellijk na het gesprek op maandag onthield de eerste minister zich van commentaar op de aantijgingen van Kayani. Wel verklaarde hij dat de gesprekspartners ‘het democratisch proces zullen beschermen en alle problemen in overeenstemming met de grondwet te zullen aanpakken’, aldus The New York Times.
Dawn sprak op dinsdag alsnog met de eerste minister over de gebeurtenissen en de uitlatingen van generaal Kayani. Gilani verklaarde dat de regering niet van plan is af te treden en dat hij evenmin plannen heeft om het aantal medewerkers in zijn kabinet onmiddellijk te reduceren.
Over de kwestie van de rechtszaken zei hij dat dit zeker geen conflict tussen de regering en het militaire machtsapparaat introduceert. Bovendien stelde hij dat de relatie tussen de verschillende instellingen erg goed is.