Kritiek op uitwijzing mensenrechtenactivisten uit Venezuela

Nieuws

Kritiek op uitwijzing mensenrechtenactivisten uit Venezuela

Humberto Marquez

21 september 2008

“Dit bewijst dat we gelijk hebben”, reageert de mensenrechtenorganisatie Human Rights Watch op de uitwijzing van twee van haar vertegenwoordigers uit Venezuela. De twee hadden in een kritisch rapport de teloorgang van democratie en verdraagzaamheid in Venezuela beschreven onder het bewind van sterke man Hugo Chávez.

De Chileen José Miguel Vivanco, directeur van HRW voor het Amerikaanse continent, en zijn Amerikaanse vice directeur Daniel Wilkinson werden donderdagnacht uit hun hotelkamer in Caracas gehaald en op het eerste vertrekkende vliegtuig gezet, naar Sao Paulo. Vivanco had donderdag een 230 pagina’s tellend rapport voorgesteld met als titel “Een decennium onder Chávez, Politieke intolerantie en gemiste kansen voor de vooruitgang van de mensenrechten in Venezuela”.
“De mislukte coup tegen Chávez in 2002 was de grootste tegenslag voor de Venezolaanse democratie in de voorbije tien jaar”, zei Vivanco bij de voorstelling van het rapport. “Gelukkig duurde die maar twee dagen. Spijtig genoeg heeft de regering Chávez die gebeurtenis sindsdien misbruikt om een beleid te voeren dat de democratie heeft beschadigd.”
De directeur van Human Rights Watch, Kenneth Roth, noemde de uitwijzing een “verder bewijs van Venezuela’s evolutie naar intolerantie”. “Chávez heeft de boodschappers buitengegooid, maar de boodschap heeft hij alleen maar versterkt: de burgerlijke vrijheden in Venezuela zijn in gevaar.”
De uitwijzing is een “ernstige vergissing met gevolgen voor het Venezolaanse prestige”, vindt Marcos Gómez, de Venezolaanse vertegenwoordiger van Amnesty International. “Had de regering de maturiteit getoond om het rapport te bestuderen, dan was de aanklacht van intolerantie gewoon het standpunt van Human Rights Watch gebleven. Nu is het meteen bevestigd als mogelijke waarheid.”
In het rapport zegt HRW dat Chávez “discriminatie in de hand werkt door zijn tegenstanders courant af te schilderen als samenzweerders tegen de democratie, ook als ze niets te maken hadden met de couppoging van 2002”. “De overname van het Hooggerechtshof door aanhangers van Chávez in 2004 was na de couppoging de zwaarste slag voor de Venezolaanse rechtstaat. In feite hield het gerecht als onafhankelijke pijler van de macht dan op te bestaan.”
HRW stelt vast dat er in Venezuela nog altijd plaats is voor een levendig openbaar debat tussen voor- en tegenstanders van het regime. “Maar door de straffen voor media die hun boekje te buiten gaan te verhogen, heeft hij de vrijheid van meningsuiting beknot en dwingt hij zijn critici ertoe aan zelfcensuur te doen.” Tenslotte beschuldigt het rapport Chávez ervan parallelle vakbonden op te zetten die zijn agenda steunen en van intimidatie tegen mensenrechtenactivisten.

Inmenging

De regionale HRW-directeur Vivanco verklaarde bij zijn aankomst in Sao Paulo dat hij als Chileen geen visum nodig had om naar Venezuela te reizen en dat hij bij zijn aankomst in Caracas had aangegeven dat hij niet als toerist kwam, maar om een ‘conferentie’ bij te wonen. Eerder had Venezuela bekend gemaakt dat Vivanco zich niet had gehouden aan de voorwaarden van zijn toeristenvisum door zich te mengen in de interne Venezolaanse politiek.
“Deze burger heeft de wetten van de Bolivariaanse Republiek overtreden door de democratische instellingen van Venezuela aan te vallen en zich te mengen in de interne politiek van het land”, verklaarde het ministerie van Buitenlandse Zaken in Caracas. Minister Nicolás Maduro zei dat elke buitenlander die hetzelfde probeert en de “nationale soevereiniteit ondermijnt” onverwijld zal worden uitgewezen.