Kyoto Protocol krijgt ritje in alcoholwagen

Nieuws

Kyoto Protocol krijgt ritje in alcoholwagen

Mario Osava

23 augustus 2002

Duistland en Brazilië gaan in
Johannesburg een akkoord ondertekenen over de productie van 100.000 wagens
die op suikerrietalcohol rijden. Duitsland financiert het project en krijgt
daarvoor zogenaamde emissiekredieten in het kader van het Kyoto Protocol .
De Braziliaanse minister van Buitenlandse Zaken Celso Lafer, die het nieuws
gisteren (donderdag) bekend maakte in Rio, wil zo de uitstoot van
broeikasgassen in zijn land terugdringen en een stimulans geven aan de
suikerrietindustrie, die instaat voor de productie van de milieuvriendelijke
brandstof.

Taxichauffeurs, bedrijven voor autoverhuur en overheidsinstellingen in
Brazilië die een wagen willen kopen die op suikerrietalcohol rijdt, kunnen
in de toekomst rekenen op een belastingvrijstelling van 1.000 reais (328
euro). De belastingvrijstelling, die in totaal 32,8 miljoen euro kost, wordt
gedragen door de Duitse regering.

Het akkoord wordt volgende week ondertekend op de Wereldtop voor Duurzame
Ontwikkeling in Johannesburg (26 augustus tot 4 september) door de
Braziliaanse president Fernando Henrique Cardoso en de Duitse kanselier
Gerhardt Schroeder. De productie van de 100.000 wagens zou voor eind 2003
beginnen.

De maatregel past in het Kyoto-protocol, dat tegen 2008-2012 de emissie van
de broeikasgassen wil terugdringen met 5,2 ten opzichte van het
referentiejaar 1990. Het initiatief is een concrete uitwerking van het
zogenaamde Clean Development Mechanism, dat industrielanden in staat door
middel van investeringen in milieuprojecten in de derde wereld bijkomend
‘emissiekrediet’ te kopen.

De 100.000 nieuwe wagens zouden jaarlijks 430 miljoen liter alcohol drinken
en die bijkomende vraag kan de redding betekenen voor het programma voor
alcoholproductie in Brazilië. Dat werd in de jaren 70 opgestart om Brazilië
minder afhankelijk te maken van de olie-import. Het Proalcohol programma was
ooit een succes - op het hoogtepunt maakten wagens die op alcohol reden
bijna 90 procent uit van de totale autoproductie. Het programma is echter al
tien jaar op haar retour door de relatief lage dieselprijs en door de
schommeling van de prijs voor alcoholbrandstof. Nu rijdt slechts 0,1 procent
van het Braziliaanse wagenpark op alcohol.

Het Kyoto Protocol geeft de Braziliaanse boeren en de verwerkende industrie
nieuwe kansen. De suikerrietproducenten vragen al jaren om een impuls voor
het Proalcohol programma.

De belangrijkste producent en exporteur van suiker ter wereld, hoopt dat ook
andere landen overschakelen op alcohol. Als de regeringen in Johannesburg de
doelstelling onderschrijven om tegen 2010 10 procent hernieuwbare
energiebronnen te gebruiken kan de vraag naar alcoholbrandstof sterk
stijgen. China, India en Japan tonen al interesse om fossiele brandstoffen
te vervangen door alcohol, zegt Sergio Amaral, de Braziliaanse Minister van
Ontwikkelingssamenwerking en Buitenlandse Handel. Brazilië hoopt zijn
ervaring, expertise en lage productiekost te verzilveren en de belangrijkste
exporteur te worden van de brandstof.