‘Laat het milieu de milieuproblemen mee helpen oplossen’

Nieuws

Pleidooi om wouden, mangroves en draslanden te beschermen en te herstellen.

‘Laat het milieu de milieuproblemen mee helpen oplossen’

‘Laat het milieu de milieuproblemen mee helpen oplossen’
‘Laat het milieu de milieuproblemen mee helpen oplossen’

IPS

03 april 2019

Het herstel van natuurgebieden wordt te vaak over het hoofd gezien in de strijd tegen de klimaatverandering, schrijven wetenschappers en klimaatactivisten als Greta Thunberg in een open brief. Toch is het een effectief middel dat meteen ook cruciale ecosystemen en de biodiversiteit helpt beschermen.

public domain (CC0)

public domain (CC0)

“De wereld kampt met twee existentiële crisissen die zich met een angstwekkende snelheid ontwikkelen: de klimaatontregeling en de ecologische ineenstorting”, stelt de brief. “Geen van beide crisissen wordt aangepakt met de urgentie die nodig is om de systemen die cruciaal zijn voor ons overleven, te redden van een vernietigende spiraal.”

Onderschat

Een van de manieren om die spiraal te stoppen, is eenvoudig maar wordt nog te vaak over het hoofd gezien, stellen de auteurs. “We breken in deze brief een lans voor een fantastische, maar verwaarloosde aanpak die de klimaatchaos kan afwenden en tegelijk de levende wereld kan beschermen: natuurlijke klimaatoplossingen. Dat wil zeggen: CO2 uit de atmosfeer halen en tegelijk ecosystemen beschermen en herstellen.”

De open brief is gericht aan het Klimaatverdrag van de VN (UNFCCC), de Conventie rond Biodiversiteit (CBD), regeringen over de hele wereld en organisaties. Bij de ondertekenaars zijn de bekende klimaatactivisten als Greta Thunberg en Bill McKibben en klimaatwetenschappers als Michael Mann, schrijvers als Margaret Atwood en Naomi Klein. Ook de bekende muzikant Brian Eno, de voormalige Britse aartsbisschop Rowan Williams en voormalig president van de Malediven Mohamed Nasheed tekenden de brief.

Cruciale ecosystemen

De wetenschappers en activisten pleiten ervoor om wouden, mangroves en draslanden te beschermen en te herstellen, net als waardevolle zeegraslanden en andere cruciale ecosystemen. Tegelijk moeten nieuwe gebieden aangelegd worden. Die systemen zijn in staat om enorme hoeveelheden CO2 uit de atmosfeer te halen en op te slaan.

De bescherming en het herstel van die ecosystemen kan helpen om de “zesde grote uitstervingsgolf” te beperken.

Tegelijk kan de bescherming en het herstel van die ecosystemen helpen om de ‘zesde grote uitstervingsgolf’ te beperken en lokale gemeenschappen veerkrachtiger maken voor de gevolgen van de klimaatverandering. “De levende wereld en het klimaat beschermen, komt in veel gevallen op hetzelfde neer”, schrijven ze.

Lokale gemeenschappen

De initiatiefnemers benadrukken dat de natuurlijke oplossingen geen alternatief zijn voor de snelle vergroening van de energieproductie, transportsector of de landbouw, maar door de urgentie van de crisissen een aanvulling moeten zijn. Ook moeten lokale projecten altijd in overeenstemming en met goedkeuring van de lokale gemeenschappen aangepakt worden.

Begin deze maand kondigde de VN een “Decennium van Ecosysteemherstel” aan. Dat komt ook de menselijke economie ten goede. Het herstel van 350 miljoen hectare verarmde grond tegen 2030 kan voor 9.000 miljard aan ecosysteemdiensten opleveren, schatten de VN, en 13 tot 26 gigaton aan broeikasgassen uit de atmosfeer halen.