Laatste ronde voor de Nepalese monarchie?

Nieuws

Laatste ronde voor de Nepalese monarchie?

Damakant Jayshi

26 juli 2007

De republikeinse wind die koning Gyanendra vorig jaar van zijn absolute macht beroofde, waait nog steeds door Nepal. In een paar weken tijd heeft de koning verschillende vernederingen moeten ondergaan.

Allereerst was er zijn zestigste verjaardag op 7 juli, die groots was aangekondigd en drie dagen zou duren, maar uiteindelijk een grote flop werd. Er kwamen geen duizenden mensen om hem te feliciteren, zoals voorheen, maar slechts 700. En niet de genodigde regeringsleden, topambtenaren, diplomaten of zelfs maar de eens zo loyale legerleiding.
Een dag later waren ze er wel, maar niet voor hem, bij de traditionele ‘bhoto jatra’-ceremonie ter ere van de god Rato Machhindranath. Die ceremonie werd voor het eerst niet meer geleid door de koning, maar door premier Girija Prasad Koirala, het tegenwoordige staatshoofd.
Een week later was het weer raak. De vertrekkende Amerikaanse ambassadeur, James F. Moriarty, liet Gyanendra in zijn laatste persconferentie openlijk weten dat hij af moest treden als hij de monarchie wilde redden. Tijdens de democratische opstand was deze ambassadeur nog pro-koning, en had hij de partijen onder druk gezet om met Gyanendra samen te werken ook al had de man in februari 2005 de absolute macht gegrepen.
Een paar dagen eerder was het premier Koirala die de koning opriep om af te treden, niet ten gunste van de kroonprins, die door zijn drankgebruik en opvliegendheid zeer impopulair is, maar ten gunste van zijn bijna vijfjarige kleinzoon. Zelfs de legerleiding stond hier achter.
Nog geen twee jaar geleden leken koning Gyanendra en de Nepalese monarchie, met het leger aan hun kant, onoverwinnelijk. Nu gaat er amper een dag voorbij of er is weer een oproep in de media dat het maar eens afgelopen moet zijn. En dat geluid komt niet alleen van bij de maoïsten. Volgens een recente peiling zijn de mensen die op de één of andere manier voor de monarchie zijn, of dat nu een constitutionele, ceremoniële of “hervormde” versie is, in de minderheid.
De 240-jaar oude monarchie van Nepal heeft zich niet hersteld van de tragische slachting die zich in juni 2001 afspeelde in het koninklijke paleis. Volgens de officiële lezing schoot Gyanendra’s neef, de toenmalige troonopvolger, negen familieleden neer voordat hij de hand aan zichzelf legde, maar dat geloven de meeste Nepalezen niet.
Voor Krishna Khanal, hoogleraar politieke wetenschappen aan de Tribhuvan Universiteit, is het duidelijk: “Monarchie en democratie kunnen nooit samengaan in Nepal en onze geschiedenis sinds 1950 is daar het bewijs van.”
Krishna Pahadi, een gerespecteerd pleitbezorger van de mensenrechten, sluit zich daarbij aan. Voor hem hebben de koning en de monarchie niets te zoeken in het nieuwe Nepal. Na de machtsgreep van de koning zat Pahadi gevangen en hij werd door Amnesty International beschouwd als gewetensgevangene. “Het parlement zou een tribunaal moeten opzetten om te oordelen over misdaden die de koning als hoofd van de regering tegen het volk heeft begaan.” Dit zal resulteren in het vertrek of de veroordeling van de koning en zijn familie, aldus Pahadi, en dat geeft het parlement de kans om het hele instituut monarchie af te schaffen.
Rechtse hindoes willen geen verkiezingen, maar een referendum over de monarchie. “Omdat er zo’n georganiseerde haatcampagne tegen de koning is”, zegt Kamal Thapa van de monarchistische Rastriya Prajatantra Partij (RPP-Nepal). Thapa heeft zijn kaarten gezet op een “hervormde” monarchie. Dat zou het land moeten verenigen en de extreem-linkse dreiging dempen. En het is vooral om die maoïstische dreiging dat ook het leger het liefst een bepaald soort monarchie wil houden.
Pahadi vindt een referendum echter betekenisloos. “De meeste mensen willen wel een democratische republiek, maar dat kan niet als de koning niet wordt gestraft voor zijn daden.” Bovendien zal de koning, zo waarschuwt Pahadi, de verkiezingen proberen te verhinderen.
Ook het leger accepteert nu, zij het met tegenzin, dat alleen een parlement over het lot van de monarchie kan beslissen. En daarom moeten er vrije en eerlijke verkiezingen komen, zonder intimidatie door maoïsten.
Alle ogen zijn er nu op gericht. De verkiezingen worden op 22 november gehouden. Als ze doorgaan.