Landbouw cruciaal om broeikasgassen terug te dringen

Nieuws

Landbouw cruciaal om broeikasgassen terug te dringen

Landbouw cruciaal om broeikasgassen terug te dringen
Landbouw cruciaal om broeikasgassen terug te dringen

IPS

05 november 2016

Het bestrijden van honger en armoede moet samengaan met een snelle transformatie van de landbouw. Daarvoor pleit de VN-Voedsel- en Landbouworganisatie in een nieuw rapport.

De landbouw, inclusief bosbouw, visserij en veehouderij, genereert wereldwijd een vijfde van alle broeikasgassen. De sector moet meer doen om de klimaatverandering bestrijden, zegt de FAO in The State of Food and Agriculture 2016.

‘De klimaatverandering brengt de onzekerheden terug uit de tijd dat we jagers-verzamelaars waren. We kunnen er niet zeker van zijn dat we oogsten wat we geplant hebben.’

‘Er bestaat geen twijfel over dat de klimaatverandering impact heeft op de voedselzekerheid’, zei FAO-directeur José Graziano da Silva bij de presentatie van het rapport.

‘De klimaatverandering brengt de onzekerheden terug uit de tijd dat we allemaal jagers-verzamelaars waren. We kunnen er niet meer zeker van zijn dat we oogsten wat we geplant hebben.’

De onzekerheid vertaalt zich ook in volatiele voedselprijzen. ‘Iedereen betaalt daarvoor, niet alleen degenen die lijden onder droogtes’, zei Graziano da Silva.

Methaanuitstoot terugdringen

Het rapport ziet toekomst in klimaatslimme landbouw, zoals het optimaal gebruik van stikstofbindende en hitteresistente gewassen, niet-kerende grondbewerking en geïntegreerd bodemvruchtbaarheidsbeheer.

Het optimaal gebruik van stikstofbindende gewassen alleen al zou het aantal mensen dat dreigt ondervoed te raken, kunnen verminderen met meer dan honderd miljoen wereldwijd.

Alternatieven voor het onder water zetten van rijstvelden, kunnen volgens de FAO de uitstoot van methaan met 45 procent terugdringen. De uitstoot in de veehouderij kan met 41 procent verminderd worden door het toepassen van efficiëntere methoden.

Klimaatconferentie

Doorgaan op de huidige weg kan miljoenen mensen op de rand van honger brengen als de situatie vergeleken wordt met een toekomst zonder klimaatverandering, waarschuwt de FAO.

‘Doorgaan op de huidige weg kan miljoenen mensen op de rand van honger brengen als de situatie vergeleken wordt met een toekomst zonder klimaatverandering’

De bevolking in Afrika ten zuiden van de Sahara en Zuid- en Zuidoost-Azië loopt het meeste risico, met name de mensen die van landbouw afhankelijk zijn voor hun inkomen.

Het veranderen van de landbouwpraktijk en voedselsystemen is echter complex. Dat komt door de betrokkenheid van veel partijen bij de sector, de grote verscheidenheid aan landbouw- en voedselverwerkingssystemen en verschillen in ecosystemen.

Aanpassing levert echter vele malen meer op dan inactiviteit, benadrukte Graziano da Silva.

Landbouw staat hoog op de agenda van de klimaatconferentie COP22, die op 7 november begint in Marokko.

Volgens de FAO zal het transformeren van landbouw- en voedselsystemen grotendeels afhankelijk zijn van de steun aan kleine boeren om zich aan te passen aan de klimaatverandering.

In ontwikkelingslanden wonen meer dan een half miljard boerengezinnen, die onder zeer verschillende omstandigheden produceren. Oplossingen moeten dan ook op maat gemaakt worden.