Landen met meeste migranten negeren VN-conventie arbeidsmigranten

Nieuws

Landen met meeste migranten negeren VN-conventie arbeidsmigranten

Thalif Deen en Ann De Ron

05 april 2006

Geen enkele van de tien landen met het meeste migranten heeft de VN-conventie over rechten van arbeidsmigranten uit 1990 geratificeerd. Dat zeiden de VN bij de publicatie van hun migrantenrapport dinsdag. Ook België en Nederland ratificeerden niet.

De wereld telde in 2005 191 miljoen internationale migranten, tegenover 175 miljoen in 2000. De meesten wonen in de Verenigde Staten, Rusland, Duitsland, Oekraïne, Frankrijk, Saoudi-Arabië, Canada, India, Groot-Brittannië en Spanje. Samen woonden er in 2005 meer dan 102 miljoen migranten, zegt het nieuwe VN-rapport.

De VS staan los aan kop met 38,4 miljoen migranten vorig jaar - één migrant op vijf woont er. Daarna volgen Rusland (12,1 miljoen internationale migranten), Duitsland (10,1 miljoen), Oekraïne (6,8 miljoen) en Frankrijk (6,5 miljoen).

Arbeidsmigranten

Een specifieke groep migranten zijn de arbeidsmigranten, mensen die een betaalde job uitoefenen in een ander land, en daar hetzij legaal hetzij illegaal verblijven. Specifiek voor hen en hun gezinsleden stelden de VN in 1990 een conventie op. Die ging in juli 2003 van kracht. Maar vorige maand hadden nog steeds maar 34 van de 191 VN-lidstaten de conventie geratificeerd. Geen enkele van die 34 ondertekenaars is een belangrijk ontvangend land, zegt het 48-pagina’s tellende rapport ‘Internationale Migratie en Ontwikkeling’.

Onder de ratificerende landen bevinden zich wel een aantal van de grootste bronlanden van arbeidsmigranten, waaronder Mexico, Egypte, Sri Lanka, Turkije, de Filipijnen, Algerije, Senegal, Colombia, Ecuador, Ghana en Mali.

Net zoals de kinderrechtenconventie dat doet voor de jeugd, herhaalt de arbeidsmigrantenconventie een reeks basisrechten uit andere basisconventies, zoals het recht op vrije meningsuiting of het recht op bescherming van de privacy. Ze breidt die ook uit voor gezinsleden van de arbeidsmigrant en geeft specifieke rechten die afhangen van legaal of illegaal verblijf, zegt René Plaetevoet van december18, een in Gent gevestigde internationale ngo die ijvert voor ratificatie van de conventie. De tegenstand tegen de conventie stamt uit het feit dat ze deels gaat over mensen zonder papieren.

Hoewel veel basisrechten al in andere wel geratificeerde conventies staan, vindt Plaetevoet ratificatie wel degelijk belangrijk. Wij hebben de Belgische verslagen voor de zes andere basis conventies voor de mensenrechten bestudeerd, en daaruit bleek dat er onvoldoende aandacht is voor arbeidsmigranten.

België en andere landen schuiven het thema steevast door de Europese Unie, aldus Plaetevoet. Het Europees parlement heeft een resolutie goedgekeurd dat de Unie de lidstaten zou aansporen om de conventie te ratificeren. Maar de Europese Commissie heeft die aanbeveling niet opgenomen in de krachtlijnen voor een nieuwe kaderwet over legale migratie. Ze zou alleen denken aan richtlijnen voor specifieke groepen, zoals seizoensarbeiders of hooggekwalificeerde arbeiders.

Geldtransfers

De migranten stuurden in 2004 via officiële wegen meer dan 184 miljard euro naar huis. 130 miljard daarvan ging naar arme landen. Het bedrag dat migranten naar ontwikkelingslanden sturen oversteeg daarmee ruim de officiële ontwikkelingshulp van rijk naar arm, die rond de 45 en 49 miljard euro schommelde. Daarbij kan de werkelijke bijdrage van migranten nog veel hoger liggen, omdat de schattingen geen rekening houden met geldtransfers via informele kanalen.

Landen die het meeste geld van buitenlandse migranten ontvangen zijn India (17,7 miljard euro), China (17,3 miljard euro), Mexico (14,7 miljard euro) en de Filipijnen (9,4 miljard euro). In sommige landen, aldus het rapport, bedragen de geldtransfers van migranten een kwart of meer van het bruto binnenlands product. Dat is onder meer het geval in Togo, Moldavië, Lesotho en Haïti.

Maar ondanks al dat geld dat ze opsturen, kan de emigratie van gekwalificeerd personeel schadelijk zijn voor de ontwikkeling van het land van oorsprong, vooral in kleine ontwikkelingslanden. Die verliezen grote proporties van hun opgeleide mensen aan de rijken.

De braindrain van gezondheidswerkers van arme naar rijke landen eist een dringend antwoord van de internationale gemeenschap, vindt Thoraya Ahmed Obaid, hoofd van het Bevolkingsfonds van de Verenigde Naties (UNFPA). Veel ontwikkelingslanden, vooral in Afrika, kampen met ernstigere tekorten aan artsen, verpleegsters en andere gezondheidswerkers doordat ze personeel verliezen, zegt ze. Voor landen die sterk getroffen worden door HIV/aids is dat verschrikkelijk.

Obaid vindt dat de ontvangende landen een deel van hun ontwikkelingshulp zouden kunnen besteden aan opleiding, vooral op gebied van gezondheidswerkers, in het land waaruit ze migranten aantrekken. (ADR)