Landen voeren steeds actiever klimaatbeleid

Nieuws

Landen voeren steeds actiever klimaatbeleid

Stephen Leahy

16 januari 2013

Veel economieën hebben aanzienlijk vooruitgang geboekt op klimaatgebied. Landen zoals Zuid-Korea en China lopen voorop in de zoektocht naar energiezuinigheid en uitstootvermindering, staat in een deze week verschenen rapport.

De studie van GLOBE International en Grantham Research lichtte 33 grote economieën door in een jaarlijkse studie naar klimaat en energiewetgeving. Tweeëndertig daarvan, inclusief de Verenigde Staten, boekten significant vooruitgang in 2012. Alleen Canada toonde achteruitgang.

“De studie laat een belangrijke trend zien. Steeds meer landen voeren een actief klimaatbeleid”, zegt Adam Matthews, secretaris-generaal van GLOBE international. Terwijl op de grote klimaatconferenties weinig vooruitgang wordt geboekt, ondernemen steden, deelstaten en nationale regeringen wel actie.

De politieke realiteit, zegt Matthews, is dat plaatselijke en nationale klimaatwetgeving er eerst moet zijn. “Een minister van Milieu in Doha kan zijn land niet aan een ambitieus CO2-uitstootreductiedoel krijgen, tenzij dat land al besloten heeft een nieuwe economische koers te gaan varen”, zegt hij.

Christiana Figueres, secretaris van de VN-Raamwerkconventie voor het Klimaat, is het eens met Matthews’ analyse. Landen hebben volgens haar niet de ruimte om internationaal te bewegen, als er niet eerst op binnenlands niveau actie is ondernomen. “Binnenlandse wetgeving is cruciaal.”

Opkomende economieën

In veel delen van de wereld vinden al discussies plaats over een nieuwe economie met lage CO2-uitstoot plaats, staat in het rapport. In 18 van de 33 landen werd op dat gebied significante vooruitgang geboekt in 2012. Bijna al deze landen zijn opkomende economieën, zoals Zuid-Korea en China.

“Wat in Zuid-Korea gebeurt, is echt indrukwekkend. Dat land wil de leiding nemen in het streven naar een koolstofarme economie”, zegt Matthews. Zuid-Korea heeft wetgeving aangenomen om in 2015 met emissiehandel te beginnen, terwijl Japan een CO2-belasting heeft ingevoerd. Mexico nam een klimaatwet aan die ertoe moet leiden dat de emissie in 2020 met 30 procent is teruggebracht. Bangladesh nam nieuwe klimaatwetgeving aan en Kenia ontwikkelde een Nationaal Actieplan.

China zit in de conceptfase van een nationale klimaatwet, maar op plaatselijk niveau werden al uitstootreductiewetten aangenomen.

Carrière

“China krijgt niet de lof die het verdient voor zijn pogingen de uitstoot terug te dringen”, zegt Matthews. “In dat land kun je carrière maken met de vermindering van CO2-uitstoot.”

In de Verenigde Staten werd enige vooruitgang geboekt met een aanpassing die het mogelijk maakt dat het Milieuagentschap (EPA) de CO2-uitstoot mag reguleren. Een beroep tegen dat besluit door de fossiele brandstoffenindustrie werd in december afgewezen.

Canada is het enige land waar achteruitgang werd geconstateerd. Het land nam afstand van de verplichtingen van het Kyoto-protocol.