Lasers geven windmolens duwtje in de rug

Nieuws

Lasers geven windmolens duwtje in de rug

Joren Gettemans

28 maart 2010

Als windmolens gerichter naar de windrichting geplaatst worden, kan dat de stroomproductie aanzienlijk verhogen. Een nieuw en goedkoop lasersysteem kan daar voor zorgen.

De efficiëntie van een windmolenpark hangt sterk af van de goede afstelling van de molens op de wind. Op langere termijn lukt dat al goed, maar de productie zou nog verder omhoog kunnen als de windmolens rekening zouden houden met de fluctuaties op korte termijn. En daar wringt het schoentje. De meetinstrumenten, meestal bolvormige anemometers, zijn achter de wieken van de molen geplaatst. Daardoor meten ze dus enkel de wind die al voorbij de wieken gepasseerd is.

Lasertechnologie

Een nieuw lasersysteem kan daarvoor zorgen. De laser werkt als een sonar die de juiste windrichting meet een doorgeeft naar een processor, die een 3D-beeld van de richting en snelheid van de wind berekent. OP die manier kan de windmolen optimaal gebruik maken van de windenergie, en zich bovendien beschermen tegen sterke windstoten.

Het bedrijf achter de lasertechnologie, Catch the Wind, installeerde een prototype in Nebraska en maakt zich sterk dat de nieuwe techniek er voor tot 10 procent meer rendement zorgde. Het systeem is ontwikkeld op basis van gelijkaardige technologie voor legerhelikopters.

Volgens Fort Felker van het Nationaal Centrum voor Windenergie in de Verenigde Staten, is het systeem veelbelovend. “Eens je gedetailleerde kennis hebt over de aankomende wind, zijn er een hoop kansen”, zegt Felker. Hij twijfelt aan een meeropbrengst van 10 procent, maar denkt dat het systeem belangrijk kan zijn om de slijtage van onderdelen te verminderen.