Latijns-Amerika recycleert slechts 10 procent van zijn afval

Nieuws

'Een derde van het afval komt terecht op vuilnisbelten in openlucht'

Latijns-Amerika recycleert slechts 10 procent van zijn afval

Latijns-Amerika recycleert slechts 10 procent van zijn afval
Latijns-Amerika recycleert slechts 10 procent van zijn afval

IPS

30 oktober 2018

Elke 24 uur komt er meer dan 500 miljoen kilogram afval bij in Latijns-Amerika. Amper 10 procent wordt gerecycleerd. “We moeten dringend een aantal problemen aanpakken”, zegt het VN-Milieuprogramma.

Royall Olive (CC BY-NC-ND 2.0)

Royall Olive (CC BY-NC-ND 2.0)​

De cijfers spreken voor zich. Elke inwoner van Latijns-Amerika en de Caraïben produceert gemiddeld 1 kilogram afval per dag, goed voor 541 miljoen kilogram per 24 uur. De toekomst ziet er nog somberder uit: de afvalberg zal tegen 2050 met een kwart groeien.

Bovendien hebben 40 miljoen mensen geen toegang tot afvalinzameling – dat is vooral in verarmde gebieden en landelijke gemeenschappen een probleem – en slechts 10 procent van de bevolking recycleert afval.

Vuilnisbelten

Deze cijfers staan in een nieuw VN-rapport over het afvalbeheer in Latijns-Amerika en de Caraïben.

“Op een aantal punten, zoals inzameling en opslag, zijn er verbeteringen, maar een van de belangrijkste conclusies van het rapport is dat we dringend een aantal problemen moeten aanpakken, onder meer de uiteindelijke opslag”, zegt Jordi Pon, regionaal afvalcoördinator van het VN-Milieuprogramma (UNEP).

“Een derde van het afval komt terecht op vuilnisbelten in openlucht, wat een impact heeft op gezondheid en milieu.”

Energiebron

“Een ander aspect is dat 90 procent van al het geproduceerde afval wordt verspild, terwijl het zou kunnen worden gebruikt als materiaal- en energiebron.”

Geleidelijk aan moet het concept afval minder betekenis krijgen: alle afval kan worden gebruikt in een andere productieactiviteit.

Hoewel er geen gegevens beschikbaar zijn over de impact, veroorzaken afvalstortplaatsen in openlucht schade “waarvan de kosten voor milieu en gezondheid 5 tot 10 keer hoger liggen dan die voor een goed beheer.”

“Het VN-rapport komt er bijna gelijktijdig met een rapport van de Wereldbank. Beide voorspellen een zeer teleurstellende toename van de afvalproductie”, zegt  Magdalena Donoso, coördinator Latijns-Amerika van de Global Alliance for Incineration Alternatives (Gaia; Wereldwijde alliantie voor alternatieven voor verbranding).

Plastic

“Een van de elementen waarvan een grote toename wordt voorspeld, is plastic”, zegt Donoso.

“Voegen we hieraan de tekortkomingen in het afvalbeheer en het minimale niveau van recycling en recuperatie van afval toe, dan zal de situatie die we vandaag als zorgwekkend beschouwen, geleidelijk aan dramatisch worden als we geen drastische beslissingen nemen.”

Het rapport stelt dat ondernemers meer verantwoordelijkheid moeten nemen. “Colombia, Chili, Uruguay, Brazilië, en Mexico gingen al met postconsumptie-systemen aan de slag. Er is nog een lange weg te gaan, maar uiteindelijk zal die trend zich doorzetten.”

Circulaire economie

Het rapport benadrukt de noodzaak om prioriteit te geven aan de circulaire economie. Geleidelijk aan moet het concept afval minder betekenis krijgen: alle afval kan worden gebruikt in een andere productieactiviteit.

“Dat is de transitie waarvoor de regio moet kiezen”, zegt Donoso. “Daarvoor heb je strategische doelstellingen nodig die het afval tot nul herleiden: de afvalproductie verminderen, en wat je wel produceert terugsturen naar het productiesysteem of naar de natuur via compost die onze bodem voedt.”

Bron: Scidev.net