Latijns-Amerikaanse Kerk hernieuwt engagement voor de armen

Nieuws

Latijns-Amerikaanse Kerk hernieuwt engagement voor de armen

Patricia Grogg

16 juli 2007

De katholieke Kerk in Latijns-Amerika wil de komende vier jaar de armoede in de regio met concrete projecten aanpakken. Dat is één van de conclusies van een bestuursvergadering van de Latijns-Amerikaanse Bisschoppenraad (Celam) die vrijdag in Cuba werd afgerond.

“De keuze voor de armen is een van de uitdagingen waarvoor we in deze regio staan”, verklaarde Raymundo Damasceno Assis, de aartsbisschop van het Braziliaanse Aparecida en de nieuwe voorzitter van de Celam. Voor de Celam-vergadering, de eerste in Cuba, waren 50 bisschoppen uit heel Latijns-Amerika naar Havana gekomen. “Christelijke gelovigen moeten samenwerken om de structuren van onrechtvaardigheid in onze landen te overwinnen en zo voor betere levensomstandigheden voor iedereen te zorgen”, verklaarde de Braziliaanse aartsbisschop.
De Celam staat zowel voor het bestuurlijk orgaan van het gezamenlijke Latijns-Amerikaans en Caribisch episcopaat als de Algemene Vergadering van alle bisschoppen van de regio die om de tien tot vijftien jaar wordt gehouden. Armoede is sinds de oprichting van de Celam in 1955 een kernthema van de raad geweest.  Volgens de VN leven 205 miljoen Latijns-Amerikanen in armoede, waarvan er 79 miljoen als extreem arm kunnen worden beschouwd.
Naar aanleiding van de vergadering in Havana gaf paus Benedictus XVI het slotdocument van de algemene vergadering van de Latijns-Amerikaanse bisschoppenraad van mei dit jaar in Aparecida vrij. De bisschoppen roepen er al hun priesters en gelovigen in op versterkt aan sociaal werk te doen om in te gaan tegen de “nieuwe vormen van uitsluiting en marginalisering waaronder de meest kwetsbare groepen in de samenleving lijden.”
Volgens de Latijns-Amerikaanse bisschoppen geeft de globalisering “nieuwe gezichten” aan de armoede. Om het voor de armen op te nemen, moet de Kerk meer oog hebben voor migranten en oorlogsvluchtelingen, de slachtoffers van geweld en mensenhandel, seropositieven, daklozen, arme mijnbouwers en landlozen. De globalisering kiest voor winst en werkt ongelijkheden en onrechtvaardigheid in de hand; de Kerk moet rechtvaardigheid, solidariteit en respect voor de mensenrechten naar voren schuiven, besluiten de bisschoppen.
In Havana verkoos de Celam een nieuw bestuur. Vice-voorzitters worden Baltazar Porras Cardozo, aartsbisschop van het Venezolaanse Mérida en Andrés Stanovnik, bisschop van Reconquista in Argentinië. Emilio Aranguren, bisschop van het Cubaanse Holguín, komt aan het hoofd van het Economisch Comité terwijl de Mexicaanse hulpbisschop Víctor Sánchez Espinosa de nieuwe secretaris-generaal van de Celam wordt.
Volgens voorzitter Damasceno Assis komt het bestuur van de Celam in augustus weer samen in Bogotá om concrete projecten voor de komende vier jaar uit te werken om de besluiten van Aparecida uit te voeren.