Latrines moeten kinderen op school houden in Zuid-Soedan

Nieuws

Latrines moeten kinderen op school houden in Zuid-Soedan

Andrew Green

04 april 2012

Latrines zijn onmisbaar in Zuid-Soedanese scholen om de leerlingen school te houden. Zonder sanitaire voorzieningen verdwijnen zelfs de leerkrachten, op zoek naar een toilet.

Basisschool B in het stadje Bor beschikt over latrines, maar dat was ooit anders. Vroeger vertrokken de leerlingen tijdens de eerste pauze naar huis en de meeste kwamen pas de volgende dag terug. Ook leerkrachten stopten voortijdig met de lessen om in de buurt op zoek te gaan naar een toilet. Als ze terugkwamen, waren veel leerlingen al vertrokken.

De kwaliteit van het onderwijs leed daar sterk onder, zegt Madin Chier, onderdirecteur van de school. Nu er zestien latrines gebouwd zijn, is de situatie merkbaar verbeterd. De school gebruikt de faciliteiten ook om de leerlingen te onderwijzen over basishygiëne, in de hoop dat ze op hun beurt hun gemeenschap voorlichten.

Meisjes

Vooral voor meisjes zijn de latrines erg belangrijk, zegt Emily Lugano, medewerkster van de ngo Save the Children in Zuid-Soedan. De organisatie bouwde latrines in 71 scholen, verspreid over het land, en zorgde ervoor dat er speciale voorzieningen voor meisjes kwamen.

“In veel ontwikkelingslanden draagt het gebrek aan veilige latrines voor meisjes bij aan de slechte resultaten van meisjes op school”, zegt Lugano. Veel meisjes weigeren immers tijdens hun menstruatie naar school te gaan. Daardoor raken ze achterop bij de rest van de klas.

Structurele problemen

Toch is er veel meer nodig dan latrines om het onderwijs in Zuid-Soedan op de rails te krijgen. Amper de helft van de kinderen gaat er naar school.

In 2011 ging 6 procent van de Zuid-Soedanese begroting naar onderwijs. Het merendeel was bestemd voor de lonen van de leerkrachten. Het land heeft niet voldoende klaslokalen en leerkrachten om alle kinderen basisonderwijs te bieden, en veel klasjes moeten het stellen met onderwijs in open lucht of onder een boom. Als het regenseizoen aanbreekt, gaat de school zes maanden dicht.