Lauw onthaal voor conclusie MDG's

Nieuws

Lauw onthaal voor conclusie MDG's

Lauw onthaal voor conclusie MDG's
Lauw onthaal voor conclusie MDG's

Inès Aoun

17 juni 2010

Vandaag (donderdag 17 juni) spreekt de Europese Raad over de Millenniumdoelstellingen. Maandag werd al een tekst goedgekeurd door de ministers van Buitenlandse Zaken. Bij de ngo’s is deze erg lauw onthaald.

Contra

De Europese Unie vraagt de internationale gemeenschap om inspanningen te doen, maar uit de conclusie blijkt dat de EU zelf weinig beloftes doet. Als grootste geldschieter van ontwikkelingshulp moet de Unie het goede voorbeeld geven.
‘Gender gelijkheid is een basisrecht en een belangrijke kern van de Europese ontwikkelingspolitiek. Het is niet alleen een doel op zich, maar het is ook centraal in het behalen van alle Millenniumdoelstellingen’, staat in de conclusie te lezen. CONCORD (de Europese Confederatie van de ngo’s voor noodhulp en ontwikkeling) vindt het goed dat er in de tekst wordt verwezen naar een gelijke behandeling voor vrouwen, maar betreurt dat er niets wordt vermeld over kinderen.
De goedkeuring van het Actieplan van 2009 is uitgesteld. In de conclusie staat wel dat er een actieplan komt voor ‘situaties van broosheid en conflict.’ Maar het is niet duidelijk of dit plan deel uitgemaakt van de Millenniumdoelstellingen en wat het verschil is met het Plan van 2007.
De doelstelling om tegen 2015 0.7 procent te halen staat in sterk contrast met de volgende paragrafen van de conclusie. Het voorstel om een bindend tijdsschema op te maken, dat in het Europese Parlement moet worden geëvalueerd, wordt niet gevolgd. Ook refereert de Raad niet naar de suggestie om de doelstelling van 0.7 procent in te schrijven in de nationale wetgeving zoals in België en Denemarken is gebeurd.

Pro

De Raad herhaalt de belofte om de Millenniumdoelstellingen te verdedigen bij de internationale gemeenschap.
Er zal meer rekening gehouden worden met de civiele gemeenschap in het zuiden.
Er is plaats voor een holistische aanpak die rekening houden met de lokale context. In de tekst staat : ‘de Millenniumdoelstellingen zijn gelinkt aan mensenrechten,democratie, goed bestuur, ontwikkeling, vrede en veiligheid, klimaat en energie.’ Maar volgens CONCORD is de bewoording van de conclusie te vaag en is het onduidelijk hoe de Europese Unie mensenrechten, duurzame ontwikkeling, democratie of goed bestuur zal promoten.
Dat de Europese Raad innovatieve financiering ‘serieus zal overwegen’, vindt CONCORD heel belangrijk. Maar dan moet men zeker zijn dat dit geld zal worden gebruikt voor ontwikkelingshulp. CONCORD stelt voor dat de Europese Unie de transactietaks van 0.05 procent goedkeurt. Dit zou 10 miljard euro opleveren, die men kan besteden aan ontwikkeling.