Leegloop bij MONUC

Nieuws

Leegloop bij MONUC

Bram Brusselmans

10 april 2009

De VN-vredestroepenmacht in de Democratische Republiek Congo, de Monuc, dreigt leeg te lopen. Dat zei het hoofd van de Monuc, Alan Doss, tijdens de VN Veiligheidsraad donderdag in New York.

Het grote probleem is het vinden van manschappen voor de organisatie. India zou mogelijk zijn 4400 manschappen terugtrekken uit de Monuc, terwijl de Indiase troepenmacht geldt als de ruggengraat van de hele vredesoperatie. De Monuc is nu volop aan het onderhandelen met het Zuidoost-Aziatische land. Een officiële reactie van India is er nog niet.
Het probleem is niet alleen een leegloop, maar ook een probleem van onvoldoende welwillende naties om hun inbreng te vergroten. De Monuc werd in 1999 opgericht om in de DRC meer vrede en stabiliteit te brengen. Vijf maanden geleden werd de troepenmacht opgetrokken met 3085  manschappen tot een totaal van 16.475 VN-soldaten in het gebied.

Virtuele bedelaar

Doss vergeleek de VN met een virtuele bedelaar. “In de laatste vijf maanden heeft geen enkele natie ons uit de nood willen helpen. We hebben de laatste tijd amper vooruitgang gemaakt in het vinden van nieuwe partners en moeten nederig op vele deuren kloppen”, aldus Doss.
De VN-vertegenwoordigers stellen eenvoudigweg dat de VN onvoldoende capaciteit heeft om alle inwoners van de DRC te beschermen. Ze leven immers in een land dat groter is dan West-Europa en slecht over 480 kilometer geasfalteerde wegen beschikt.
Doss beseft zelf dat de grootste taak is weggelegd voor het nationale leger van de DRC, maar waarschuwt dat dit moeilijk ligt gezien de opbrengsten in het land de laatste maanden 70 procent lager liggen door dalende goederenprijzen.

De VN is een virtuele bedelaar

Relaties

De leden van de Veiligheidsraad drongen ook aan op een verbetering van de relaties met de buurlanden van de DRC: Rwanda en hoofdzakelijk Oeganda. Ze drukten ook hun ernstige bezorgdheid uit over de voortdurende bevolkingsverplaatsingen en de grootschalige schendingen van de mensenrechten in het gebied.
In 2008 wou de Europese Unie de Monuc-troepenmacht al versterken, maar niet met eigen troepen. Dit zou de toekomst alleen maar ingewikkelder maken klonk het toen. Een jaar later is er dus nog niets veranderd.