Leidt internationale migratie tot een vermindering van armoede?

Nieuws

Leidt internationale migratie tot een vermindering van armoede?

Johan Denis

27 september 2008

Alain Verschoren, kersvers rector van de Universiteit Antwerpen (UA), trapte woensdag het nieuwe academiejaar op gang in de statige Raadszaal van het Provinciehuis. Gouverneur Cathy Berx was ook van de partij. Zij beloonde zes buitenlandse studenten met een prijs voor ontwikkelingssamenwerking.

Drie onder hen hebben net een masterstudie afgerond aan het Instituut voor Ontwikkelingsbeleid en –beheer (IOB), dat verbonden is aan de UA. De drie anderen haalden een master aan het Instituut voor Tropische Geneeskunde (ITG). Ze werden gelauwerd voor het onderzoek dat ze gedurende het voorbije academiejaar in Antwerpen uitvoerden. Aan de prijs, die uitgaat van de provincie Antwerpen, is een bedrag van 850 euro verbonden. Guggi Laryea, medewerker bij de Wereldbank en oud-student van IOB, mocht de prijsuitreiking inleiden.
Hij zei dat hogere studies in het buitenland erg belangrijk zijn inzake ontwikkeling. “Kennis verwerven en toepassen is van wezenlijk belang om een land economisch vooruit te helpen,” klonk het. Hogere studies in het buitenland kunnen hiervoor zorgen. Ook de rol van de diaspora wordt steeds groter. Die stuurt intussen meer dan tweemaal zoveel geld naar ontwikkelingslanden als die landen aan officiële hulp ontvangen.

Fragmentatie van de hulp

Die diaspora kwam aan bod bij de eerste laureaat, Christine Yerro Selda uit de Filipijnen. Ze deed onderzoek naar het verband tussen migratie en armoede. De Filipijnse overheid beschouwt internationale migratie als een middel om de armoede te verminderen. Filipino’s die in het buitenland werken, sturen een deel van hun loon terug naar huis, maar Christine Selda toonde in haar onderzoek aan dat dit niet ten goede komt aan de armsten. “Het zijn immers grotendeels personen uit de middenklasse en hogere elite die in het buitenland geraken,” meldt ze. “Daarbij komt nog dat een groot deel van het geld naar consumptie gaat en slechts een klein gedeelte wordt geïnvesteerd in bijvoorbeeld onderwijs.”  
Politiek wetenschapper Paul Collins Okella uit Oeganda maakte een thesis over het vergeten conflict in Karamoja, een regio in Noordoost-Oeganda. Dit conflict staat in de schaduw van het conflict in Noord-Oeganda waarbij het Lord’s Resistance Army (LRA) vecht tegen de regering. De oorzaak van ongeregeldheden in Karamoja is echter anders. Seminomadische volkeren vechten hier om hun manier van leven veilig te stellen. Ze trekken met hun vee rond op zoek naar het schaarse water en gras. Hij pleit dan ook voor een vredevoller omgang van de autoriteiten met dit conflict. Paul Okella had een overheidsfunctie in zijn thuisland en kan daar de draad terug oppikken. “Deze studie heeft mijn horizon verbreed en me meer zelfvertrouwen gegeven,” vertelt Okella, niet zonder trots.
Léandre Devaloir Kouamou Yepmou uit Kameroen nam in zijn thesis de fragmentatie van de ontwikkelingshulp onder de loep. Er ontstaan steeds meer donororganisaties die elk een enorme hoeveelheid projecten uitvoeren. “Komt dit de hulp ten goede?” vroeg hij zich af. Een sluitend antwoord werd niet geformuleerd, maar de jury loofde de goede literatuurstudie en het zorgvuldig omgaan met statistische methodes.

Gebrekkige voeding en ondervoeding verantwoordelijk voor helft kindersterfte

De Peruaanse Larissa Otero Vegas is een jonge onderzoekster die in de tegenhanger van het ITG in Lima tewerkgesteld is. Zij deed onderzoek naar tuberculose en vooral naar vormen die bestand zijn tegen verschillende geneesmiddelen. De jury prees haar voor de nuttige aanbevelingen die haar werk opleverden. Met een master, behaald aan het ITG van Antwerpen op zak, kan ze die hopelijk inbouwen in TBC-programma’s in Peru.

Prashanth Nuggehalli Srinivas uit India deed onderzoek naar basisgezondheidszorg in de Indiase deelstaat Karnataka, uitgevoerd in partnerschap tussen de openbare en de privésector. Hij gebruikte gegevens van een lokale ngo, Karuna Trust. Samen met een oud-student van het ITG en Karuna Trust gaat hij nu een gezondheidsinstituut in India uit de grond stampen. De opgedane kennis over de organisatie van de gezondheidszorg zal hem hierbij zeker tot nut zijn.
Ogali Irene Nafula uit Kenia legt in haar verhandeling de link tussen de sociale ladder en het voedingspatroon. Sociaal achtergestelde personen hebben duidelijk een eenzijdiger en gebrekkiger voedingspatroon. Het dichten van de kloof tussen arm en rijk zorgt dus tegelijkertijd voor betere eetgewoonten. Dit is enorm belangrijk aangezien meer dan de helft van de kindersterfte in de derde wereld (deels) te wijten is aan gebrekkige voeding en ondervoeding.