Leuven gaat klimaatuitdaging aan

Nieuws

Leuven gaat klimaatuitdaging aan

Leuven gaat klimaatuitdaging aan
Leuven gaat klimaatuitdaging aan

Charley Dossche

08 juni 2012

Het project Leuven Klimaat Neutraal heeft zijn logo en de resultaten van de nulmetingen voorgesteld tijdens een persconferentie op woensdag 6juni. Het doel: geen netto CO2-uitstoot in 2030. ‘We moeten het project als een enorme opportuniteit beschouwen’, aldus de voorzitter van het project Peter Tom Jones (KU Leuven).

Volgens Jones heeft het project niet enkel ecologische voordelen. ‘We mogen het klimaatprobleem niet als een last zien, maar als een uitdaging, een opportuniteit om een voortrekkersrol te spelen.’ Hij heeft het over de creatie van groene jobs, een stimulans van het imago van de stad en de veerkracht bij schommelingen van energieprijzen. ‘Een stad kan veel beter reageren op economische crisissen of fluctuaties in de olieprijzen als ze minder afhankelijk is van de import van energie’, legt hij uit.

Resultaat nulmetingen

‘De hoofdconclusie van de nulmeting is dat de emissies van Leuven gelijkaardig zijn aan die van de rest van Vlaanderen’, vertelt Jan Aerts van Futureproofed, dat de nulmetingen heeft uigevoerd. De stad heeft echter wel een paar zwakke plekken. ‘De gebouwen en de mobiliteit zijn verantwoordelijk voor 85 procent van de emissies. Het is dus ook daar dat we 85 procent van de oplossing moeten zoeken’, aldus Aerts. ‘Leuven staat vol oude en slecht geïsoleerde gebouwen, dat zijn echte energieverslinders’, meent Han Vandevyvere van de KU Leuven.

De uitlaatgassen van wagens vormen 25 procent van de totale Leuvense emissies. Daar komt nog bij dat de stad niets kan doen aan de emissie van de wagens op de E40 en de E314. ‘Daarom proberen we ook samen te werken met de provincie’, laat Jones weten. Schepen van Milieu Mohamed Ridouani (SP.A) is minder enthousiast over de samenwerking met de provincie. ‘Als we met veel spelers rekening zullen moeten houden, lopen we het risico dat het project een praatbarrak wordt met weinig slagkracht.’

Daarnaast is er volgens Vandevyvere ook een probleem met het openbaar vervoer. Het busnet is verzadigd. ‘Het is onmogelijk om het openbaar vervoer, zoals het er nu uitziet, nog uit te breiden’, klinkt het. Gemeenteraadslid en oud-voorzitter van reizigersorganisatie TreinTramBus Frans Dumont (Groen) is het daarmee eens. ‘Ik pleit al decennia om de bussen te vervangen door tramlijnen.’ Volgens Dumont zijn er nog veel uitbreidingsmogelijkheden voor het openbaar vervoer als de stad en De Lijn verstandig investeren in het openbaar vervoer.

Ook voor de gewone Leuvenaar

We willen niet dat Leuven een elitaire ecostad wordt die onbetaalbaar is voor iemand met een gemiddeld inkomen.

Vanaf deze nulmeting, kan de stad een nieuw hoofdstuk aanvatten. ‘De volgende stappen bestaan uit het consulteren van politici, experts uit de academische wereld en, misschien wel het belangrijkste, de Leuvense bevolking zelf’, aldus Tom Jones. Projecten als Leuven Overmorgen en Netwerk Duurzaam Leuven, waarbij de burgers worden betrokken, zijn volgens Jones ideale partners.

Ook schepen Ridouani benadrukt het belang van een maatschappelijk draagvlak. ‘We mogen in al ons enthousiasme vooral de mensen niet uit het oog verliezen. Het laatste wat we willen is dat Leuven een soort elitaire ecostad wordt, die onbetaalbaar is voor iemand met een gemiddeld inkomen.’

De kostprijs

Met unanieme goedkeuring van de gemeenteraad heeft het stadsbestuur 80 000 euro vrijgemaakt voor het opstellen van het actieplan. Daarbij komt nog eens hetzelfde bedrag van andere investeerders, zowel uit de publieke als de private sector. ‘Voor ons is Leuven Klimaat Neutraal één van de belangrijkste projecten voor de komende jaren’, meent Ridouani. Ook tijdens de volgende verkiezingen zal het project volgens hem een rol spelen. ‘Natuurlijk willen we uitpakken met zo een positief project.’

Het kostenplaatje staat nog niet vast en niemand kan nu al zeggen hoe het project zal worden gefinancierd. ‘Het staat buiten kijf dat het veel geld zal kosten, maar het is wel de bedoeling dat het op lange termijn geld zal opbrengen’, aldus Ridouani. Jones verwijst naar een gelijkaardig programma in Limburg dat met een klimaatfonds werkt. ‘Iedereen kan erin investeren en ze krijgen een intrest die één procent hoger ligt dan die op een spaarrekening’, legt hij uit.