Liga voor de Mensenrechten valt in de prijzen

Nieuws

Dag van de woonwagenbewoner reikt 'gouden woonwagen' uit.

Liga voor de Mensenrechten valt in de prijzen

Liga voor de Mensenrechten valt in de prijzen
Liga voor de Mensenrechten valt in de prijzen

Gisteren, 4 september, was het Dag van de Woonwagenbewoner. Bij die gelegenheid werd voor de achtste keer nu ‘de Gouden Woonwagen’, de trofee van de woonwagenbewoners, uitgereikt. Winnende organisatie dit keer was de Liga voor de Mensenrechten, die bij de Europese Commissie voor de Sociale Rechten België aanklaagde voor discriminatie ten aanzien van haar woonwagenbewoners.

De Gouden Woonwagen gaat naar de internationale vleugel van de Liga voor de Mensenrechten, La Fédération Internationale des Ligues des Droits de l’Homme (FIDH). ‘Omdat België geen werk maakt van voldoende huisvesting voor woonwagenbewoners, dienden zij een klacht in bij de Europese commissie voor de Sociale Rechten,’ zegt de directeur van het Minderhedenforum, Naima Charkaoui.

Vlaanderen en het Brussels hoofdstedelijk gewest tellen ongeveer 2576 woonwagenbewoners (Voyageurs, Manoesjen en Roms). Lokale overheden schieten vaak tekort op vlak van woonwagenterreinen. Zeer weinig terreinen en het gebrek aan een kader hierover dat dwingend is voor lokale overheden, stelt de groep voor grote problemen. ‘Lokale besturen maken er vandaag een sport van om achterpoortjes te vinden. Zo zien we geen nieuwe terreinen ontstaan. Daardoor wonen ze als sardientjes in een blik en moeten ze vaak plots vertrekken,’ merkt Charkaoui op.

Deze specifieke omstandigheden wegen op de toegang tot de arbeidsmarkt of tot de toegang tot het onderwijs. FIDH vindt dat het gebrek aan een eenduidig kader de socio-economische kwetsbaarheid van de woonwagenbewoners en discriminatie in de hand werkt. De staat België hangt dus nu een klacht boven het hoofd. Volgens het Minderhedenforum kan de aanklacht een stevige stap in de richting van gelijke kansen vormen.

Deze trofee wordt uitgereikt door Ons Leven, vereniging van woonwagenbewoners en Vroem. Twee vzw’s die zich inspannen voor het lot van woonwagenbewoners.