Lot president Macchi aan zijden draadje

Nieuws

Lot president Macchi aan zijden draadje

Raúl Pierri

24 januari 2003

De Paraguayaanse senaat heeft ermee ingestemd de afzettingsprocedure op te starten tegen president Luis González Macchi. De Paraguayaanse president heeft zijn vingers verbrand aan een hele reeks onfrisse zaakjes, maar ook de steile economische neergang van het land wordt hem niet in dank afgenomen. Zowel de oppositie als Macchi's eigen Colorado-partij vinden het welletjes. Begin volgende maand beslissen de senatoren of Macchi nog kan aanblijven.

De president wordt door twee banken beschuldigd van het oneigenlijk omspringen met 16 miljoen euro. Daarnaast zou Macchi zich met overheidsgeld een in Brazilië gestolen BMW voor persoonlijk gebruik gekocht hebben. Hij wordt ook medeverantwoordelijk geacht voor het ontvoeren en martelen van linkse activisten door de politie. Iets politieker getint is de storm van kritiek over de rampzalige privatisering van het voormalige staatstelecommunicatiebedrijf Copaco. Het bewijsmateriaal is onweerlegbaar, zegt Miguel Corrales, één van de vier oppositieleden die de kat de bel aanbonden.

De belangrijkste kritiek betreft echter het incompetent besturen en verwaarlozen van een land dat een werkloosheidscijfer kent van meer dan 20 procent, een bevolking waarvan 71 procent onder de armoedegrens leeft en een bruto binnenlands product dat vorig jaar met 4,5 procent afnam. Die kritiek is niet nieuw - vorig jaar werd nog een poos de staat van beleg afgekondigd naar aanleiding van zware protestacties tegen het economische beleid van de Paraguayaanse regering. Nieuw is dat een groot deel van Macchi’s partij de klaagzangen niet meer tegenspreekt en in de kamer van volksvertegenwoordigers een motie van wantrouwen mee goedkeurde, waardoor het oordeel nu bij de senatoren ligt.

Macchi ziet het echter voorlopig nog niet al te zwart in en verwacht dat de procedures zullen culmineren in een leuke show. Er zijn volgens Macchi veel belangrijker problemen en vraagstukken dan diegene waar hij momenteel voor staat. Julio César Franco, die vice-president was tot hij onlangs ontslag nam om zijn Authentieke Radicale Liberale Partij (PLRA) voor te bereiden op de komende verkiezingen van 27 april, vindt dat de opmerkingen van de president, in het aanschijn van zijn afzetting op beschuldiging van corruptie, illustreren op welke onverantwoordelijke wijze hij staatszaken aanpakt.

Terwijl Macchi niet zeker is van zijn vrienden in de senaat, wel dat er gekozenen zijn die mijn omgang met de kwesties waar ik over wordt ondervraagd kennen en waarderen, is de oppositie ervan overtuigd dat Macchi’s laatste weken als president hebben geslagen. Er zijn te veel Colorado’s (partijgenoten van Macchi) die het niet met hem eens zijn, verklaart Carlos Galeano Perrone, prominent lid van de - ook enigszins beruchte - oppositiepartij UNACE, de Nationale Unie van Ethische Burgers (UNACE).

UNACE wordt nog steeds geleid door ex-generaal Lino Oviedo. Oviedo, die vandaag in ballingschap in Brazilië leeft, probeerde sinds 1996 al driemaal tevergeefs de macht over te nemen en wordt er door de Paraguayaanse rechterlijke macht van beschuldigd achter de moord te zitten in 1999 op vice-president Luis María Argaña. Vorig jaar brandmerkte Macchi Oviedo als de aanstoker voor de onlusten die de aanleiding waren om de staat van beleg af te kondigen.

Als begin volgende maand, rond 7 februari, 30 van de 45 senatoren de motie van wantrouwen goedkeuren, is Macchi president af. In dat geval neemt de vice-president Macchi’s taken over. Op dit ogenblik is dat Juan Carlos Galaverna, voorzitter van het parlement en partijgenoot van Macchi. De oppositie nam echter een parlementair initiatief om Galaverna te laten vervangen door Juan Roque Galeano. Galeano is ook van Colorado-signatuur, maar geniet veel meer steun van de oppositiepartijen PLRA én UNACE.