Luchtvervuiling grootste gezondheidsrisico in Europa

Luchtvervuiling is de grootste bedreiging voor de volksgezondheid in Europa, gevolgd door de klimaatverandering en een ongezonde levensstijl. Maar liefst 95 procent van de Europese stadsbewoners ademt ongezonde lucht in, blijkt uit een VN-rapport.

  • AgronBeqiri (CC BY-SA 3.0) Uit het onderzoek blijkt dat luchtvervuiling is uitgegroeid tot de grootste bedreiging voor de volksgezondheid in Europa. In 2012 was vervuiling van de buitenlucht zelfs verantwoordelijk voor meer dan een half miljoen vroegtijdige overlijdens. AgronBeqiri (CC BY-SA 3.0)

In de laatste editie van het Global Environment Outlook (GEO-6) onderzoekt het milieuprogramma van de VN de grootste milieuproblemen in de Pan-Europese regio. Dat is niet enkel de EU, maar ook de Kaukasus en Centraal-Azië.

Uit het onderzoek blijkt dat luchtvervuiling is uitgegroeid tot de grootste bedreiging voor de volksgezondheid in Europa. In 2012 was vervuiling van de buitenlucht zelfs verantwoordelijk voor meer dan een half miljoen vroegtijdige overlijdens. Slechte luchtkwaliteit binnenskamers veroorzaakte nog eens honderdduizend vroegtijdige overlijdens.

Klimaat en biodiversiteit

De klimaatverandering is de tweede grootste bedreiging voor de gezondheid van mens en ecosysteem in Europa, en zwengelt andere problemen aan. De klimaatverandering heeft een impact op de volksgezondheid via overstromingen, hittegolven, droogte, lagere oogst, luchtvervuiling, allergieën en oprukkende ziekten.

De teloorgang van de biodiversiteit is vooral erg in Oost- en West-Europa

Ook de biodiversiteit in Europa ligt verder onder vuur, mede door veranderingen in landgebruik, intensieve landbouw, verstedelijking en fragmentatie van habitats. De teloorgang van de biodiversiteit is vooral erg in Oost- en West-Europa, minder in Centraal-Europa en Rusland. Unep benadrukt nog eens het belang van biodiversiteit voor de mens: de rijkdom aan soorten vormt de basis voor het hele ecosysteem en garandeert de aanvoer van goederen en diensten zoals voedingsstoffen, schone lucht en zuiver water.

Transitie

De milieu-uitdagingen in de regio zijn meer systemisch en complex geworden, zegt het rapport, terwijl ze afhankelijk zijn van enkele globale trends die niet in Europa zelf kunnen worden opgelost.

‘Dit rapport toont aan dat de transitie naar een groene, inclusieve economie moet bouwen op veerkrachtige ecosystemen, een degelijk beheer van chemicaliën en schone productiesystemen, naast gezonde consumentenkeuzes’, zegt Jan Dusik van het VN-agentschap. ‘Betere samenwerking en een meer geïntegreerde aanpak zijn nodig om deze problemen aan te pakken over de grenzen heen, zoals ook bepaald is in de Duurzame Ontwikkelingsdoelen.’

Zonder jouw steun bestaat MO* niet.

Steun ons en word proMO* voor maar €4/maand of doe een vrije gift. 3190   proMO*’s steunen ons vandaag al. 

Word proMO* of Doe een gift