Luchtvervuiling slaat in Europa even hard toe als in Azië

Nieuws

Luchtvervuiling slaat in Europa even hard toe als in Azië

Luchtvervuiling slaat in Europa even hard toe als in Azië
Luchtvervuiling slaat in Europa even hard toe als in Azië

Michiel Petitjean

06 mei 2016

In 2013 stierven er wereldwijd 5,5 miljoen mensen ten gevolge van luchtvervuiling. China en India leveren de helft van de slachtoffers. De situatie in Europa lijkt echter niet veel beter dan in Azië.

Volgens Forbes is het aantal doden per capita door luchtvervuiling in Europa even slecht als in China en India, de twee grootste luchtvervuilers in Azië. Volgens de American Association fort he Advancement of Science stierven er in 2013 ongeveer 5,5 miljoen mensen ten gevolge van luchtverontreiniging.

Wanneer media berichten over luchtverontreiniging, wordt er vaak naar China en India gekeken. In beide landen voeren uitvoerig onderzoek naar de relatie tussen de smogconcentratie in de steden en vroegtijdige sterftecijfers. In 2013 stierven er in China 1,6 miljoen en in India 1,4 miljoen mensen. Toch lijkt Europa het niet beter te doen.

Aziatische landen en luchtvervuiling gaan hand in hand. Europese landen zijn vaak geen schoolvoorbeeld. Een OESO-rapport toont nu dat de gezondheidsimpact door luchtvervuiling in Hongarije bijna even hoog ligt als in China. Het verschil in dodenaantal per capita tussen beide landen is verwaarloosbaar.

In 2013 stierven er 937,6 mensen per miljoen inwoners ten gevolge van fijn stof en ozonverontreiniging. In China waren dat er 953,7 per miljoen inwoners. In Griekenland is de situatie maar net beter: 744,2 doden per miljoen inwoners. In Slowakije waren dat er 705,7.

Ook Italië scoort met 565,4 overlijdens per miljoen inwoners slechter dan India dat op 568,6 strandt. Wereldwijd is luchtvervuiling de vierde grootste doodsoorzaak ter wereld. Het draagt bij tot hartziektes, beroertes, longkanker en andere aandoeningen. België betreurde 532.1 doden per miljoen inwoners in 2013.

Michiel Petitjean