“Maak Afrikaanse Unie lid van G20” (Annan)

Nieuws

“Maak Afrikaanse Unie lid van G20” (Annan)

Peter Dhondt

27 maart 2009

Kofi Annan, de voormalige secretaris-generaal van de VN, wil dat de Afrikaanse Unie deel gaat uitmaken van de G20. Alleen Zuid-Afrika maakt deel uit van die groep van de grootste economieën ter wereld, en Annan vreest dat de problemen van Afrika er daardoor te weinig aandacht krijgen.

De leiders van de G20-landen vergaderen volgende week in Londen over mogelijke antwoorden op de financiële en economische crisis. Annan doet zijn voorstel om de Afrikaanse Unie bij het topoverleg te betrekken in een vandaag op de website AllAfrica gepubliceerde column. Zijn ideeën rond “een nieuw multilateralisme” maken deel uit van een standpunt van het Africa Progress Panel in de aanloop naar de G20-top. Het Panel bestaat uit Afrikaanse prominenten die nagaan of de wereldleiders hun beloften aan Afrika nakomen.
Annan wijst erop dat Afrikaanse landen kampen met de terugval van hun handelsinkomsten en van investeringen en grote problemen hebben om nog krediet te krijgen. Ook de buitenlandse hulp en het geld dat migranten naar huis sturen, vermindert volgens hem. Anders dan de industriestaten hebben Afrikaanse landen niet de middelen om grote relanceplannen op te zetten. Toch heeft Afrika nauwelijks een stem in de internationale fora waar de economische en financiële crisis wordt besproken, klaagt Annan.

Dubbel getroffen

Daardoor wordt Afrika dubbel getroffen, zegt Annan. “Door de manier waarop de ontwikkelde wereld op de crisis heeft geantwoord, blijft de situatie (van de Afrikaanse landen) verslechteren.” De kapitaalvlucht wordt er volgens hem immers door aangewakkerd.
Annan vindt dat instellingen als de Wereldbank en het Internationaal Monetair Fonds grondig moeten worden hervormd om ze meer oog te doen krijgen voor de noden van Afrika. Zolang dat niet gebeurt, “hebben die instellingen niet de legitimiteit die ze nodig hebben om echt mondiale antwoorden te geven op de uitdagingen van vandaag.”
Volgens Annan zijn er al stappen in de goede richting gezet. De Wereldbank heeft bijvoorbeeld een derde zetel in zijn bestuurraad toegekend aan zwart Afrika. Maar er is nog veel meer nodig om tot een gelijkere en eerlijkere verdeling van de stemrechten te komen, argumenteert Annan. Ook de benoeming van de leiding en het personeel van de instellingen moet volgens hem worden herzien – geheime afspraken moeten plaats ruimen voor transparantie en representativiteit.
Daarnaast breekt Annan ook een lans voor meer ontwikkelingshulp voor de Minst Ontwikkelde Landen, een betere toegang tot krediet, verdergaande schuldkwijtschelding en minder voorwaarden die verbonden worden aan hulp. De Afrikaanse landen moeten zich volgens hem houden aan hun beloften over goed bestuur en transparantie en moeten beter gaan samenwerken.