Maar 1 op de 5 Afrikaanse landen investeert genoeg in onderwijs

Nieuws

UNICEF doet oproep aan leiders van de Afrikaanse landen

Maar 1 op de 5 Afrikaanse landen investeert genoeg in onderwijs

Onderwijs Afrika
Onderwijs Afrika

Afrikaanse regeringen investeren niet genoeg in onderwijs. Slechts 1 op de 5 landen op het continent trekt voldoende middelen uit om kwaliteitsvol onderwijs mogelijk te maken. Meer dan honderd miljoen kinderen gaan er ook niet naar school.

Zondag is het de Dag van het Afrikaanse Kind en deze keer focust die op kwaliteitsvol onderwijs. Daarom bekeek VN-kinderrechtenorganisatie UNICEF welke landen kwaliteitsvol onderwijs mogelijk maken door inspanningen te leveren die ze eerder hebben beloofd in het kader van het Duurzame Ontwikkelingsdoel rond onderwijs (SDG4).

Uit de analyse blijkt dat slechts negen van de 49 Afrikaanse landen - minder dan 1 op de 5 - de afgesproken 20 procent of meer van hun overheidsuitgaven aan onderwijs besteden. Voor 24 landen was dat minstens 15 procent, de rest zit daar nog onder.

Overbevolkte klassen

Door die moeizame financiering lopen miljoenen kinderen onderwijs mis waardoor ze onvoldoende basisvaardigheden verwerven die zij en hun landen nodig hebben om in de toekomst te floreren, zegt UNICEF.

Vier op de vijf tienjarigen in Afrika kunnen geen eenvoudig verhaal lezen of begrijpen.

Niettegenstaande nog steeds meer dan honderd miljoen kinderen zelfs helemaal niet naar school gaan, hebben Afrikaanse regeringen in de afgelopen tien jaar wel aanzienlijke vooruitgang geboekt om de inschrijvingen in het basis- en het lager secundair onderwijs op te krikken. Maar het zijn de scholen zelf die ondergefinancierd blijven, waardoor klassen overbevolkt zijn, er te weinig leerkrachten kunnen worden aangetrokken en de lesgevers ook niet altijd over de juiste opleiding of competenties beschikken.

En dat wreekt zich, want vier op de vijf tienjarigen in Afrika kunnen geen eenvoudig verhaal lezen of begrijpen.

Snelgroeiende bevolking

Verder blijkt uit de analyse dat er minstens 183 miljard dollar nodig is om alle Afrikaanse kinderen van goed onderwijs te voorzien, terwijl er nu slechts 106 miljard dollar in onderwijs wordt geïnvesteerd: een tekort van meer dan 40 procent.

UNICEF herinnert er op de vooravond van de Dag van het Afrikaanse Kind aan dat Afrika een snelgroeiende bevolking heeft en het continent in 2050 naar schatting 1 miljard kinderen zal tellen.

Zonder dringende aandacht zal het enorme gebrek aan financiering voor onderwijs rampzalig zijn voor een hele generatie studenten en de toekomstige economische groei en stabiliteit van de regio, zegt de organisatie.

Continentale revolutie

‘Kinderen hebben recht op kwaliteitsonderwijs, maar onderwijssystemen laten hen te vaak in de steek’, reageert Etleva Kadilli, regionaal directeur van UNICEF voor Oostelijk en Zuidelijk Afrika. ‘Om welvaart in Afrika te garanderen is er een “continentale revolutie” nodig.’

‘Kinderen hebben recht op kwaliteitsonderwijs, maar onderwijssystemen laten hen te vaak in de steek.’

Volgens Kadilli moet in de eerste plaats gekeken worden naar het voorschoolse onderwijs, omdat daar momenteel het minste geld naartoe gaat (slechts 2 procent van hun totale onderwijsbudget). Onderzoek heeft aangetoond dat investeren in de (hersen)ontwikkeling van jonge kinderen een bijzondere krachtige maatregel is en het kinderen de beste start in het leven geeft.

Vandaag (14 juni) zal UNICEF op een event rond onderwijs van de Commissie van de Afrikaanse Unie de leiders toespreken en oproepen om het onderwijsbudget dringend te herbekijken en meer middelen vrij te maken voor voorschoolse educatie en basisonderwijs. Verder benadrukt UNICEF het belang van meer transparantie in de budgettering en het beheer van onderwijssystemen, en wil de organisatie dat er meer werk wordt gemaakt van goed opgeleide leerkrachten.