Mag ik mijn dossier bij de Staatsveiligheid inkijken?

Nieuws

Mag ik mijn dossier bij de Staatsveiligheid inkijken?

Mag ik mijn dossier bij de Staatsveiligheid inkijken?
Mag ik mijn dossier bij de Staatsveiligheid inkijken?

Neen. Burgers mogen hun dossier bij de Staatsveiligheid niet inkijken. Maar ze kunnen wel onrechtstreeks toegang krijgen, met name via artikel 13 van de Privacywet. De Privacycommissie spreekt dan van een “Artikel 13”-dossier.

Hoe werkt het? Je klopt aan bij de Privacycommissie, en die gaat vervolgens onderzoeken of er een dossier over jou bestaat. En zo ja: of het dossier er redelijk uitziet, en of de opgeslagen gegevens wel in overeenstemming met de wet zijn verwerkt. Is de informatie nog relevant? Is ze voldoende evenwichtig?

Bij de inzage en de bespreking van het dossier zijn een medewerker van het secretariaat van de Privacycommissie aanwezig, alsook een commissaris of de voorzitter Willem Debeuckelaere.

Nadien deelt de Privacycommissie je enkel mee dàt jouw vraag onderzocht is. Niet of je al dan niet een dossier hebt, laat staan wat de inhoud zou zijn.

Moest de gegevensverwerking illegaal zijn, dan kan de Privacycommissie de zaak bij het Comité I aankaarten, of à la limite zelfs naar de burgerlijke rechtbank van eerste aanleg stappen.

Opmerkelijk is dat de Privacycommissie de laatste tijd géén vragen meer heeft gekregen van burgers die hun dossier willen laten checken. Wel wordt ze soms gecontacteerd over vage verhalen van mensen die denken dat hun telefoon wordt getapt.

Opmerkelijk is dat de Privacycommissie al twee jaar géén vragen meer heeft gekregen van burgers die hun dossier willen laten checken.

Mogelijke uitzondering

Mogelijk bestaat er een uitzondering op de algemene regel dat burgers geen toegang krijgen tot hun dossier bij de Staatsveiligheid. Stel dat jij een wilde jeugd hebt gehad maar intussen gepensioneerd bent, dan zou je alsnog aan de Staatsveiligheid toegang tot jouw dossier kunnen vragen.

Art. 3 § 4 van de Privacywet stelt immers dat de toegang tot jouw dossier niet wordt toegestaan ‘indien de verwerkingen noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de opdrachten van de inlichtingendienst’.

De vraag is of informatie over die wilde jeugd nu je gepensioneerd bent nog altijd noodzakelijk is voor de uitvoering van de opdrachten van de Staatsveiligheid. Over die vraag bestaat discussie. Een rechterlijke instantie heeft er zich in België echter nog nooit over uitgesproken.

Beroepsorgaan

Wanneer je een veiligheidsmachtiging hebt aangevraagd, en die werd jou geweigerd na advies van de Belgische inlichtingendiensten, dan bestaat er de mogelijkheid om tegen dat advies in beroep te gaan. In het Beroepsorgaan zetelen de voorzitters van het Comité I, het Comité P en de Privacycommissie.

Maandelijks buigen zij zich over een tien- tot vijftiental dossiers. Tijdens de procedure in beroep is het mogelijk om minimaal inzicht te krijgen in de gegevens die de inlichtingendiensten over jou bewaren.