Mangrovebossen zijn van enorme waarde voor kustgebieden en de mensen die er wonen

Mangrovebossen kunnen enkel overleven als zeespiegelstijging afremt

kmarius / Pixabay

Mangrovewouden over de hele wereld zullen de voorspelde zeespiegelstijging niet overleven, blijkt uit onderzoek in Science. Om de waardevolle bossen te behouden, moet de uitstoot van CO2 omlaag.

Mangrovebossen zijn van enorme waarde voor kustgebieden en de mensen die er wonen. Ze slaan niet alleen grote hoeveelheden CO2 op, maar ze helpen de kusten ook te beschermen tegen stormen en de zeespiegelstijging en vormen een habitat voor vissen en andere soorten.

De bossen lopen echter gevaar, en daarmee ook de diensten die ze leveren. Met behulp van sedimentgegevens van de afgelopen tienduizend jaar schatte een internationaal team onder leiding van Macquarie University in Australië de kansen op overleving van mangroven in naarmate de zeespiegel verder stijgt.

Het team analyseerde daarvoor 78 locaties over de hele wereld en onderzocht hoe mangroven over een periode van vierduizend jaar reageerden, terwijl de stijging van de zeespiegel schommelde tussen 0 en 10 millimeter per jaar.

Stijging beperken

Toen de zee sneller steeg dan 6 millimeter per jaar, vergelijkbaar met de scenario’s bij hoge emissies tot 2050, bleken de mangroven geen gelijke tred te kunnen houden. Ze maken een veel grotere kans als de zeespiegelstijging onder de 5 millimeter kan worden gehouden, een scenario dat strookt met voorspellingen bij lagere emissies.

‘Het verlies van deze mangrove-ecosystemen zou op lange termijn kunnen leiden tot meer CO2-uitstoot in de atmosfeer, en minder vitale buffers tegen stormvloeden’

‘Bij een scenario met hoge emissies zullen de zeespiegelstijgingen op veel tropische kusten meer dan 7 millimeter per jaar bedragen’, zegt Erica Ashe, onderzoeker aan de Rutgers Universiteit in de VS en een van de auteurs van de studie. ‘Bij die snelheid is er maar een kans van 6,2 procent dat de mangroven die stijging kunnen bijbenen.’

Sneeuwbaleffect

Als mangrovebossen zouden verdwijnen, heeft dat op zijn beurt een effect op de klimaatverandering en de gevolgen ervan. ‘Het verlies van deze mangrove-ecosystemen zou op lange termijn kunnen leiden tot meer CO2-uitstoot in de atmosfeer, en minder vitale buffers tegen stormvloeden’, zegt Ashe.

Er zijn ongeveer 80 soorten mangrovebomen die groeien in tropische en subtropische gebieden. Ze stabiliseren de kustlijn en verminderen erosie door stormvloeden, stromingen, golven en getijden. Het ingewikkelde wortelstelsel van mangroven maakt de bossen aantrekkelijk voor vissen en andere organismen die voedsel en beschutting zoeken tegen roofdieren. Alleen al in het Florida Keys National Marine Sanctuary staan ​​mangroven langs meer dan 2000 kilometer kustlijn.

Zonder jouw steun bestaat MO* niet.

Steun ons en word proMO* voor maar €4/maand of doe een vrije gift. 3190   proMO*’s steunen ons vandaag al. 

Word proMO* of Doe een gift