Moeras bouwt bodem op om de zeespiegelstijging te volgen

Mangrovebossen passen zich aan aan klimaatverandering

Florida Fish and Wildlife (CC BY-ND 2.0)

 

Mangrovebossen in het zuidoosten van de Verenigde Staten passen zich aan aan stijgende temperaturen, constateren biologen. De mangroven groeien bij hogere temperaturen sneller en bouwen de bodem op om de stijgende zeespiegel te volgen.

Een team van de Villanova University concludeert dit na een experiment bij het Kennedy Space Center (KSC) op Merritt Island in Florida. “Het KSC was een ideale locatie omdat hier zoutmoerassen en mangrovebossen bij elkaar komen. Het is belangrijk de gevolgen van de klimaatverandering voor het Kennedy Space Center te onderzoeken, want de moerassen en duinen helpen bij de bescherming van de laagliggende infrastructuur van de NASA, die 5,6 miljard dollar heeft gekost”, zeggen de onderzoekers.

Zeespiegel

Het opwarmingsexperiment werd uitgevoerd in het natuurreservaat op Merritt Island. Zowel de water- als luchttemperatuur werd op bepaalde plaatsen opgevoerd. De onderzoekers ontdekten dat daardoor de hoogte van de planten verdubbelde en de transitie van zoutmoeras naar mangrovebos sneller ging.

De houtachtige mangroven hebben een complexer wortelstelsel dan de grasachtige moerasplanten. Bij blootstelling aan de hogere temperaturen die in de toekomst verwacht worden, kwam het bodemoppervlak sterker omhoog dan normaal gesproken. Het moeras bouwt zo bodem op om de zeespiegelstijging te volgen, zeggen de onderzoekers.

Migratie

“Deze studie geeft enig bewijs dat de herschikking van soorten op het aardoppervlak ook een zekere aanpassing toestaat aan de wereldwijde veranderingen die die herschikking veroorzaken”, zegt bioloog Samantha Chapman.

Mangroven kunnen met hun unieke structuur en migratie naar hogere breedtegraden, veroorzaakt door de klimaatverandering, helpen om kustgebieden te beschermen tegen de zeespiegelstijging. Ook helpen ze mee om de impact van extreme weersomstandigheden zoals orkanen te verminderen.

Mangroven kunnen met hun unieke structuur en migratie naar hogere breedtegraden, veroorzaakt door de klimaatverandering, helpen om kustgebieden te beschermen tegen de zeespiegelstijging.

“De studie legt een verband tussen de groei van individuele planten, en in het bijzonder de wortels, en het overleven van een volledig ecosysteem. De kracht van de mangroven op lange termijn kan bepalend zijn voor hoe de kustlijn er in de toekomst uit gaat zien”, zegt mede-onderzoeker Adam Langley. 

Minder vorst

In 2014 constateerden wetenschappers al dat er voor de kust van Florida tussen 1984 en 2011 meer dan 1200 hectare mangrovebos bijgekomen is. Zij schreven die groei niet toe aan een stijging van de gemiddelde temperatuur, maar aan een vermindering van het aantal vorstdagen. Die vermindering deed zich voor in het noorden van Florida, waar de uitbreiding zichtbaar was.

Het onderzoek is gepubliceerd in het Journal of Ecology van de British Ecological Society.

Zonder jouw steun bestaat MO* niet.

Steun ons en word proMO* voor maar €4/maand of doe een vrije gift. 3190   proMO*’s steunen ons vandaag al. 

Word proMO* of Doe een gift