Manneken Pis plast vandaag melk

Nieuws

Manneken Pis plast vandaag melk

Manneken Pis plast vandaag melk
Manneken Pis plast vandaag melk

01 juni 2010

Manneken Pis is vandaag, op Wereldmelkdag, uitgedost als Afrikaans veehouder en zal de hele dag melk plassen. Dierenartsen Zonder Grenzen wil zo de aandacht vestigen op het gebrek aan ondersteuning van de Afrikaanse melkketen.

In Mali, waar 80% van de bevolking van de veeteelt leeft, is melk een van de weinige vormen van voedsel en inkomsten. Melk vertegenwoordigt er bijna de helft van de omzet uit veeteelt. Maar hoewel gezonde melk een belangrijke inzet is in de strijd tegen armoede en honger, wordt de lokale melkketen onvoldoende ondersteund.
De melkproductie zelf is bijvoorbeeld niet optimaal, en de melk zelf geraakt maar moeizaam tot bij de eindgebruiker. Terwijl een Belgische koe tot 30 liter melk per dag produceert, levert een Afrikaanse koe slechts twee tot drie liter. Oorzaken van die geringe productie zijn

  • het gebrek aan water en voedsel voor het vee,

  • het tekort aan veterinaire diensten op het platteland,

  • een onderontwikkeld wegennet

  • en een gebrek aan hygiëne in het hele melkproductie- en verwerkingsproces.

Door de hygiëne en de gezondheid van het vee te verbeteren, zou 3 tot 4 keer meer melk verkocht kunnen worden.
De Belgische ngo Dierenartsen Zonder Grenzen probeert armoede en honger op duurzame wijze te bestrijden door lokale veterinaire netwerken uit te bouwen. In Mali bevordert de organisatie de commercialisering van de lokale melkproductie, door de gezondheid van het vee te verbeteren, de kwaliteit van de melk te waarborgen en de melkhandel te ondersteunen.