"Mannen overschatten hun aandeel in huishouden"

Nieuws

"Mannen overschatten hun aandeel in huishouden"

Raknish Wijewardene

22 februari 2011

Genderonderzoek focust sterk op vrouwen en heeft daardoor lang de rol van mannen binnen het gezin verwaarloosd. Een studie van het VN-departement voor Economische en Sociale Zaken wil daar verandering in brengen. Wat blijkt? Mannen doen nog te weinig in huis en overschatten hun aandeel in het huishouden.

Het beleid moet mannen aanmoedigen om meer tijd met hun familie te spenderen, klinkt het in de studie. “Mannen hebben verschillende rollen in het gezin: ze disciplineren, voeden op en verzorgen. Toch spitst het beleid op nationaal niveau zich toe op de rol van man als kostwinner”, zegt Gary Barker, een van de auteurs van het rapport en directeur van Instituto Promundo, een Braziliaanse ngo die gendergelijkheid promoot.

De boodschap van de studie is dat mannen een enorm positieve invloed kunnen hebben op hun familie. “Gezinnen waarin de man actief betrokken is bij de opvoeding van de kinderen, aanwezig is op sleutelmomenten in het leven van zijn kinderen, zijn doorgaans stabieler en succesvoller”, verklaart Margaret O’Brien, hoogleraar en codirecteur van het Centre for Research on the Child and Family aan de East Anglia-universiteit in Groot-Brittannië.

Vaderschapsverlof

Ondanks het potentieel van mannen om een betekenisvolle bijdrage te leveren aan het welzijn van hun gezin, wijst het rapport erop dat mannen nog steeds veel minder dan hun deel doen van het huishouden. Algemeen presteren vrouwen twee tot tien maal meer uren van onbetaald zorgwerk dan hun mannelijke partners. Dat cijfer is vooral opvallend nu veel meer vrouwen ook gaan werken. In de voorbije vijf decennia was er een enorme stijging in de economische bijdrage van vrouwen, toch blijven de traditionele opvattingen over het rollenpatroon overeind.

Volgens het rapport vindt 70 procent van de mensen in Europa dat vrouwen met schoolgaande kinderen deeltijds moeten werken. “Vrouwen worden nog steeds beschouwd als de belangrijkste verzorger, ook als ze de rol van kostwinner vervullen”, aldus O’Brien, die meeschreef aan de studie. Mannen blijven afkerig staan tegenover een gelijke taakverdeling in de opvoeding, ondanks wetgeving die bedoeld is om mannen meer betrokken te maken. Vaderschapsverlof blijft bijvoorbeeld onderbenut: in landen als Brazilië, Mexico en Noorwegen nemen mannen maar een fractie van dit verlof op.

Trage verandering

Er is hoop dat mannen meer zorgtaken zullen opnemen. “Vroeger had je meer uitgebreide families waar verschillende vrouwen onder een dak wonen. Met de komst van kleinere kerngezinnen moesten mannen nieuwe taken vervullen die traditioneel aan vrouwen toebehoorden. Al gaat de gedragsverandering heel traag”, stelt O’Brien vast.

Volgens Barker zal economische versterking van vrouwen niet volstaan om meer gendergelijkheid te bereiken. “Om zeker te zijn dat de houding van de mannen volgt, moet je hen erbij betrekken. Ze moeten de idee van gelijkheid aanvaarden en beseffen dat ze niet te goed zijn voor taken die traditioneel door vrouwen werd gedaan.”

Blijkbaar overschatten mannen vaak hun aandeel in het huishouden. In Brazilië bijvoorbeeld beweert 60 procent van de mannen dat ze minstens de helft van minstens een huishoudelijke taak op zich nemen. Slechts 20 procent van de Braziliaanse vrouwen is het hiermee eens, illustreert Barker. Een gelijkaardige kloof werd ook in andere landen vastgesteld.