'Marktaandeel' Katholieke Kerk slinkt razendsnel

Nieuws

'Marktaandeel' Katholieke Kerk slinkt razendsnel

Diego Cevallos

22 oktober 2004

Latijns-Amerika was voor het Vaticaan lang het 'continent van de hoop', maar stilaan wordt het een zorgenkind. Steeds meer gelovigen verliezen de weg naar de schaapstal of kiezen voor herders van de evangelische beweging.

Latijns-Amerika is nog altijd goed voor bijna de helft van de 1,07 miljard katholieken in de wereld. Maar trends zijn zorgwekkend. In Brazilië, met ongeveer 100 miljoen gelovigen het belangrijkste katholieke bastion in de wereld, verlaten elk jaar bijna een half miljoen mensen de kerk. In Mexico noemt nog 88 procent van de 102 miljoen inwoners zich katholiek - een achteruitgang met bijna 10 procent in vergelijking met 1950. In Colombia, nog een land dat een halve eeuw geleden bijna voor 100 procent katholiek was, hangt vandaag een derde van de bevolking een ander of helemaal geen geloof aan. In Guatemala hebben bijna 4 miljoen mensen - een derde van de totale bevolking, het katholicisme afgezworen. De meesten zijn tot kerken uit de evangelische beweging toegetreden.

In sommige landen wordt de achteruitgang minutieus bijgehouden. De Costaricaanse bisschoppen zeggen dat ze tegenwoordig gemiddeld 658 volgelingen per dag verliezen. Volgens een onderzoek van het departement Wiskunde van de Universiteit van Costa Rica is nog 71,3 procent van de 4,2 miljoen inwoners katholiek, terwijl dat aandeel een jaar geleden nog 77 procent bedroeg. Het onderzoeksbureau Unimer Research International stelde zelfs vast dat maar 44 procent van de Costaricanen zegt nog te geloven in de Katholieke Kerk.

Volgens Elio Masferrer, de voorzitter van de Latijns-Amerikaanse Vereniging voor Religieuze Studies, is er in Latijns-Amerika niet echt sprake van ontkerkelijking. De katholieken verliezen er volgens hem wel hun traditionele greep op de religieuze markt. Als de Katholieke Kerk geen verandering brengt in haar gecentraliseerde structuur en autoritaire boodschappen, zal ze binnen 15 jaar in elkaar klappen in Latijns-Amerika, voorspelt Masferrer.

Ook Israel Batista, secretaris-generaal van de Latijns-Amerikaanse Raad van Kerken (CLAI) gelooft dat het katholicisme terrein verliest omdat het er niet in slaagt een antwoord te geven op de verzuchtingen van de mensen en vasthoudt aan hiërarchische structuren die ver van de mensen staan. De CLAI vertegenwoordigt 150 protestantse kerken die de voorbije decennia een sterke groei kenden in de regio. Volgens Batista behoort inmiddels al meer dan 15 procent van de Latijns-Amerikanen tot de evangelische beweging.

Vanwaar die verschuiving? Het gevoel meer mee te tellen in protestantse Kerken omdat er geen imponerende hiërarchie is, is één oorzaak. Batista gelooft ook dat de Katholieke Kerk verzuimd heeft contact te houden met de armen in Latijns-Amerika, een groep die zich wel welkom voelt in de evangelische beweging. En dan is het gebrek aan priesters in de Katholieke Kerk. In Mexico is er gemiddeld één katholieke priester voor 7200 gelovigen, terwijl er in de evangelische kerken één voorganger per 230 volgelingen is. Katholieke priesters zijn bovendien gemiddeld 65 jaar oud, hun evangelische collega’s 32. (PD/ADR)