Marokko en Polisario opnieuw rond de tafel

Nieuws

Marokko en Polisario opnieuw rond de tafel

Elena Dikomitis

07 januari 2008

Na de mislukte VN-onderhandelingsrondes tussen de Marokkaanse leiders en de onafhankelijkheidsbeweging Polisario in juni en augustus, zitten beide partijen vandaag opnieuw rond de tafel. De Sahrawi verzetsgroep dreigt ermee de wapens opnieuw op te nemen als Marokko niet ingaat op haar eisen.

Het Polisario wil dat de Marokkaanse leiders tegemoetkomen aan de staakt-het-vuren overeenkomst van 1991, waarin er een referendum voorzien was over de status van de Westelijke Sahara. De onafhankelijkheid van de regio zou daarbij één van de opties zijn. Marokko heeft zich steeds verzet tegen zo’n volksstemming. Het door Algerije gesteunde Polisario legt de verantwoordelijkheid voor een eventuele herneming van de strijd bij Marokko.
Het ziet er niet naar uit dat Rabat zal instemmen met de wens van Polisario. De Marokkaanse regering heeft een plan uitgestippeld voor de Westelijke Sahara waarbij er een lokale regering zou komen met uitgebreide bevoegdheden, maar de regio zou nog steeds onder Marokko’s gezag vallen.

Pro-Marokkaanse Sahrawis

Een aantal pro-Marokkaanse leiders van de Westelijke Sahara beschouwen het voorstel van Marokko als een mogelijke oplossing voor het aanslepende conflict. “Marokko haalt bewust de mening van deze enkelingen aan maar in werkelijkheid is Polisario nog steeds de enige legitieme vertegenwoordiger van de Sahrawi”, zo zegt Hilt Teuwen van Oxfam België. Volgens Hashem Ahelbarra, een correspondent van Al Jazeera in de Westelijke Sahara, is er door de grote kloof tussen de eisen van beide partijen nauwelijks ruimte voor een compromis en is het ook weinig waarschijnlijk dat er een doorbraak komt tijdens deze onderhandelingsronde. 
Marokko annexeerde de Westelijke Sahara in 1975, nadat de Spaanse koloniale overheid zich had teruggetrokken. Dit leidde tot een gewapende strijd met de Sahrawi verzetsgroep die duurde tot 1991. De Verenigde Naties stelden in 2003 voor dat de Westelijke Sahara semi-autonoom zou worden gedurende vijf jaar en dat er daarna een referendum georganiseerd zou worden. Het Polisario steunde het plan maar Marokko verwierp het. Sindsdien is er nog steeds geen oplossing gevonden voor het woestijngebied met vermoedelijk rijke ondergrond.